Visual

Kamprechters

Doel

Geen wedstrijdsport kan zonder regels voor een veilig en eerlijk verloop. In de roeisport zien kamprechters toe op de veiligheid en de eerlijke kansen voor alle deelnemers. De verschillende typen roeiwedstrijden, vragen ieder hun eigen vorm van jureren. Daarom zijn er verschillende opleidingen tot Kamprechter.

Kamprechter C

Als kamprechter C draag je de verantwoordelijkheid voor het veilig en eerlijk verloop van niet-nationale tijdraces. Kamprechters C zijn vaak mensen uit de regio, die hart hebben voor de roeisport en het leuk vinden om op hun eigen vereniging of in de buurt roeiwedstrijden te ondersteunen.

Om als Kamprechter C te kunnen optreden moet je een instructieavond volgen. Op die avond worden de voor niet-nationale tijdraces relevante onderdelen van het Reglement voor Roeiwedstrijden toegelicht. De instructieavonden worden op de vereniging zelf gegeven, bij voorkeur vlak voor een evenement. Tijdens de avond worden ook situaties besproken die juist tijdens dit evenement kunnen ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld in het wedstrijdparcours aanwezige krappe bochten of obstakels. Iedereen van 16 jaar of ouder kan Kamprechter C worden.

De kamprechter C opleiding wordt op aanvraag van wedstrijdorganisaties op locatie verzorgd. Aanvragen kan via opleidingen@knrb.nl.

Kamprechter B

Kamprechters B dragen de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van niet-nationale wedstrijden en hebben een belangrijke functie tijdens nationale tijdraces. Tijdens nationale boord-aan-boord wedstrijden treedt de kamprechter B op in alle functies in samenwerking met een kamprechter A. Doorstroom naar kamprechter A, en daarna eventueel naar internationaal FISA kamprechter, behoort tot de mogelijkheden.

Om Kamprechter B te mogen worden, moet een theorie-avond gevolgd worden. Hier krijgen de kandidaten inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de kamprechter. Ook wordt toegelicht hoe het Reglement voor Roeiwedstrijden wordt toegepast. De opgedane kennis wordt getoetst in een theorie-examen, waarna, als het examen wordt gehaald, de B-licentie wordt verkregen. Met ingang van 1 januari 2018 volgt aansluitend een traject waarin je onder begeleiding ervaring opdoet op verschillende soorten wedstrijden en diverse opdrachten uitvoert om een portfolio samen te stellen. Als je het portfolio hebt afgerond sluit je je opleidingsfase af waardoor je op niet nationale boord-aan-boord wedstrijden zelfstandig aan de slag kan gaan. Iedereen die 18 jaar of ouder is, mag kamprechter B worden. De Kamprechter B opleiding wordt in principe twee keer per jaar gegeven, maar bij voldoende deelnemers (minimaal vijf) kan hij ook op locatie aangevraagd worden. Aanvragen kan via opleidingen@knrb.nl.

Kamprechter A

Na een paar jaar opgetreden te hebben als kamprechter B, kun je besluiten door te stromen naar kamprechter A. Als Kamprechter A kun je op alle nationale en niet-nationale roeiwedstrijden in Nederland zelfstandig optreden. Vaak begeleid je hierbij Kamprechters B.

Om Kamprechter A te worden moet je eerst nogmaals een theorie-examen afleggen, samen met een bordexamen. Tijdens dit bordexamen worden praktijksituaties gesimuleerd om te kijken hoe je hier mee omgaat. Als deze twee onderdelen met goed gevolg worden afgelegd, doe je op een van de nationale 2km-wedstrijden praktijkexamen.

Bijscholing en extra aantekeningen

Net als de rest van de wereld staat ook de roeiwereld niet stil. De continue veranderingen maken dat een kamprechter flexibel moet zijn, maar ook moet blijven bijleren. In het najaar of de winter wordt er een bijscholingsdag gehouden voor alle kamprechters A, B en C waarin de meeste recente veranderingen besproken worden. Daarnaast wordt er een aantal kortere trainingen gegeven zoals bordtrainingen en in de nabije toekomst een communicatietraining.

Behalve kamprechters heeft elke wedstrijd ook een Hoofd van de Jury nodig. Deze kamprechter leidt de groep kamprechters die hij/zij heeft uitgenodigd om op de wedstrijd te komen assisteren. Hij is tevens de hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid en eerlijkheid van de wedstrijd. Om dit te mogen doen, moet je behalve over een dosis ervaring beschikken over de aantekening Hoofd van de Jury. Deze krijg je als je de training voor Hoofden Jury gevolgd hebt.

KNRB

Voor vragen kunt u contact opnemen met: