jaarprogramma

Meerjarenopleidingsplan
De ontwikkeling van een roeier naar de top is een langetermijnproces. De KNRB streeft naar de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig, mondiaal concurrerend programma vanaf ca. 8 jaar voor het podium.

Jaarprogramma Talentontwikkeling; Centrale programma (2017 – 2020)
Het centrale programma talentontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van coaches. In dit document staan de activiteiten beschreven die we daarvoor ondernemen.

Jaarprogramma talentontwikkeling C-selecties (2017-2018)
In het programma kun je lezen wat het selectiebeleid en –procedures zijn om in aanmerking te komen voor selectie, voorbereiding en deelname aan een internationaal evenement.

NED Competitive Standard Times
De Nederlandse standaarden die gebruikt worden als benchmark voor de analyse van wedstrijd- en training resultaten.

Trainingsprogramma Junioren en Development (2017-2018)
Het trainingsprogramma voor atleten behorend tot het talenprofiel P-6 en P-4 is aangepast. Het betreft nog een macro-overzicht van het programma. Concrete invulling van specifieke periodes wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

NOC*NSF Talent-statussen Roeien
Er zijn drie talent statussen opgesteld: Internationaal Talent, Nationaal Talent en Belofte. De KNRB Talentprofielen liggen ten grondslag aan de afspraken met NOC*NSF voor het verkrijgen van een talentstatus roeien.