jaarprogramma

Meerjarenopleidingsplan
De ontwikkeling van een roeier naar de top is een langetermijnproces. De KNRB streeft naar de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig, mondiaal concurrerend programma vanaf ca. 8 jaar voor het podium.

Jaarprogramma Talentontwikkeling; Centrale programma (2018 – 2020)
Het centrale programma talentontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van coaches. In dit document staan de activiteiten beschreven die we daarvoor ondernemen.

Jaarprogramma talentontwikkeling C-selecties (2018-2019)
In het programma kun je lezen wat het selectiebeleid en –procedures zijn om in aanmerking te komen voor selectie, voorbereiding en deelname aan een internationaal evenement.

NOC*NSF Talent-statussen Roeien
Er zijn drie talent statussen opgesteld: Internationaal Talent, Nationaal Talent en Belofte. De KNRB Talentprofielen liggen ten grondslag aan de afspraken met NOC*NSF voor het verkrijgen van een talentstatus roeien.

Trainingsprogramma Junioren en Development
Het trainingsprogramma voor atleten behorend tot het talenprofiel P-6 en P-4 is aangepast. Het betreft een macro-overzicht van het programma.

NED Competitive Standard Times
De Nederlandse standaarden die gebruikt worden als benchmark voor de analyse van wedstrijd- en training resultaten.