jaarprogramma

Meerjarenopleidingsplan
De ontwikkeling van een roeier naar de top is een langetermijnproces. De KNRB streeft naar de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig, mondiaal concurrerend programma vanaf ca. 8 jaar voor het podium.

Jaarprogramma Talentontwikkeling; Centrale programma (2017 – 2020)
Het centrale programma talentontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van coaches. In dit document staan de activiteiten beschreven die we daarvoor ondernemen.

Jaarprogramma talentontwikkeling C-selecties (2017-2018)
In het programma kun je lezen wat het selectiebeleid en –procedures zijn om in aanmerking te komen voor selectie, voorbereiding en deelname aan een internationaal evenement.

NED Competitive Standard Times
De Nederlandse standaarden die gebruikt worden als benchmark voor de analyse van wedstrijd- en training resultaten.

Trainingsprogramma Junioren en Development (2017-2018)
Het trainingsprogramma voor atleten behorend tot het talenprofiel P-6 en P-4 is aangepast. Het betreft nog een macro-overzicht van het programma. Concrete invulling van specifieke periodes wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

NOC*NSF Talent-statussen Roeien
Er zijn drie talent statussen opgesteld: Internationaal Talent, Nationaal Talent en Belofte. De KNRB Talentprofielen liggen ten grondslag aan de afspraken met NOC*NSF voor het verkrijgen van een talentstatus roeien.

Instroomprogramma RTC’s
Vanaf de oprichting van de eerste RTC’s (2012) heeft de KNRB financieel bijgedragen aan de exploitatie van deze RTC’s. Soms was en is dit een wezenlijke bijdrage in de kosten, soms was en is de bijdrage mede een voorwaarde die door lokale sponsoren gesteld wordt om bij te dragen. Met ingang van 2017 is dit echter niet meer mogelijk en komt dit budget geheel ten laste van de eigen middelen van de KNRB. Binnen de nieuwe structuur voor talentontwikkeling, die we dit jaar geïntroduceerd hebben, staat de vraag nog open wat de rol van de RTC’s is in deze structuur. Het gehele document is hier te vinden: Instroomprogramma-Jun17.

Sponsoren en partners KNRB