Visual

Centraal programma talentontwikkeling (2018-2020)

CONCEPT CENTRAAL PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING

Prestatiegericht én ontwikkelingsgericht. Om (structureel) ‘Winnende ploegen’ te hebben, is een goede begeleiding van talenten en topsporters en het realiseren van succesvolle instroom-programma’s en opleidingsprogramma’s (vanaf ca. 8 jaar voor het podium) onder regie van de KNRB essentieel. Coaches spelen hierin een sleutelrol. Vandaar dat het centrale programma 2018-2019 van de KNRB zich richt op coaches met hun eigen atleten.

In het Jaarprogramma Talentontwikkeling: C-Selecties 2018-2019 kun je lezen wat het selectiebeleid en –procedures zijn om in aanmerking te komen voor selectie, voorbereiding en deelname aan een internationaal evenement.

Naast een ieders thuisprogramma – op de eigen vereniging, regionaal trainingscentrum of in het buitenland – zijn er dit centrale programma, de individuele meetmomenten, waterdagen en eventueel de deelname in een C-selectie van de KNRB.

THUISPROGRAMMA

Het thuisprogramma omvat trainingen én wedstrijden. Dit programma is vastgelegd in een jaarplan voorafgaand aan het roeiseizoen. Hierbij dient het persoonlijk ontwikkelplan (POP) van de atleet als ondersteuning om de behaalde ontwikkeling en doelen te monitoren en realiseren.

Met name voor atleten die zich in de fase Leren Racen (P-6), Leren Presteren (P-4 / P-5) en Naar de Top (P-3 / P-2) begeven is het opdoen van veel (internationale) wedstrijdervaring een belangrijk onderdeel om zich te ontwikkelen tot robuuste allround racer. Kies wedstrijden op je niveau: leer winnen. Deelname op niveau schept de meeste voldoening en plezier. In het KNRB Meerjaren Opleidingsplan (MOP) zijn per fase de wedstrijden weergegeven die typisch horen bij elke fase. Afhankelijk van het eigen opgestelde jaarprogramma kan gekeken worden of een evenement in de ontwikkelingslijn past.

INDIVIDUELE MEETMOMENTEN

Het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) dient als hulpmiddel voor de roeier en de coach om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de roeier. Het gebruik levert direct een aantal verbeterpunten en aandachtspunten waarop gericht kan worden. Aangeraden wordt om in ieder geval eens per halfjaar een ontwikkelingsgesprek in te plannen (bijvoorbeeld eind seizoen/start nieuwe seizoen en halverwege rond NK Klein). Dit komt de efficiency en effectiviteit van het jaarprogramma ten goede.

WATERDAGEN

  • Directe voorbereiding piekevenement
  • Deelname piekevenement

In 2018-2019 organiseert de KNRB in samenwerking met verenigingen / RTC’s verschillende waterdagen. Tijdens deze waterweekenden worden door middel van workshops en presentaties over specifieke onderwerpen coaches gevoed met kennis vanuit de KNRB die direct toegepast kan worden binnen het eigen verenigingsprogramma waarmee coaches eigen atleten beter kunnen begeleiden. Deze begeleiding kan gelijk worden toegepast tijdens de aansluitende roeitraining(en). Voor deze waterdagen wordt een eigen bijdrage gevraagd van €10 per persoon.

DATA WATERDAGEN

  • Zondag 11 november, Assen

DEELNAME C-SELECTIES

In het Jaarprogramma Talentontwikkeling: C-Selecties 2018-2019 kun je lezen wat het selectiebeleid en –procedures zijn om in aanmerking te komen voor selectie, voorbereiding en deelname aan internationale evenementen.

EIGEN BIJDRAGE

*Nog niet definitief

Voorafgaand aan piekevenementen zal er een centrale directe voorbereiding zijn. Voor de voorbereiding en deelname wordt aan de atleten een eigen bijdrage gevraagd:

  • Coupe de la Jeunesse (Corgeno, ITA): € 450,-
  • EK Junioren (Essen, DEU): € 100,-
  • WK Junioren, (Tokyo, JPN): € 300,-
  • WK onder 23 (Sarasota, USA): € 300,-

CONTACT

Voor vragen of nadere informatie neem contact op met: