Jaarprogramma talentontwikkeling, C-selecties

KNRB TOPROEIEN – JAARPROGRAMMA 2018-2019

Dit Jaarprogramma is bedoeld voor atleten die (nog) geen deel uitmaken van het Aegon Nationaal Roeiteam (ANRT). Roei(st)ers die geen deel uitmaken van het ANRT kunnen als C-selectie in aanmerking komen voor uitzendingen.

De selectieprocedures zijn de concrete uitwerking voor 2018-2019 van de vastgestelde ambities, de visie, het meerjarenopleidingsplan roeien en het goedgekeurde selectiebeleid. Voor een goed begrip van de selectie voor de KNRB C-selectie, wordt aangeraden de volgende documenten te lezen:

VOORWAARDEN UITZENDING FISA EVENEMENTEN

Voor alle roei(st)ers die géén deel uitmaken van het ANRT en die in aanmerking willen komen voor uitzending naar een FISA-evenement gelden de volgende voorwaarden:

 • Tijdig indienen van twee volledige profieltesten (stationair concept II):
 • Uiterlijk 16 december 2018, 100m, 1min, 2000m en 6000m
 • Uiterlijk 4 maart 2019, 100m, 1min, 2000m en 6000m
 • Deelname Aegon NK Klein, 20 en 21 april 2019 (1x of 2-)
 • Beschikken over actuele scores en observaties van het talentprofiel (zie tabellen MOP) en een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP).

MEDISCHE VERKLARING
Indien door ziekte of blessure atleten niet deel kunnen nemen aan een meetmoment, is het verplicht om voortijdig een doktersverklaring te overhandigen (via secretariaattopsport@knrb.nl) en de betreffende bondscoach op de hoogte te stellen en afspraken te maken over eventueel inhalen of alternatieven.

ATLETEN DIE STUDEREN EN TRAINEN IN HET BUITENLAND
De KNRB-Talentcoaches maken met iedere talentvolle atleet en zijn coach in het buitenland individueel afspraken over de wijze waarop we de ontwikkeling van betreffende atleten kunnen volgen en op welke wijze aan de individuele meetmomenten kan worden voldaan. Ook worden in de afweging van selectie, de prestaties van de afgelopen jaren en de roeiprestaties in het buitenland gewogen en zal de talentcoach in samenspraak met de hoofdcoach beslissen over een opname in de selectie. 

SELECTIEPRODECURES 2018-2019

In dit document zijn de verschillende selectieprocedures beschreven voor de volgende C-selecties:

 • Junioren
 • U23
 • Elite
 • Overige buitenlandse wedstrijden

C-SELECTIES JUNIOREN

 • FISA EK Junioren, 18-19 mei, Essen (GER)
 • FISA WK Junioren, 10-11 augustus, Tokyo (JPN)

EK JUNIOREN EN WK JUNIOREN
Atleten die in aanmerking komen voor een uitzending naar het EK/WK Junioren voldoen aan het talentprofiel (P-6) en vallen hiermee binnen de fase ‘Leren Racen’.

In de voorbereidingsperiodes (september-februari) trainen junioren naast hun ‘thuis’-programma ook tijdens diverse centrale trainingsweekenden met elkaar.

Na het NK Klein worden ploegen geformeerd voor het EK Junioren. Op basis van de bevindingen tijdens het EK Junioren worden, indien nodig, geformeerde ploegen en prioriteiten herzien.

Vanaf maandag 15 juli zal er een intensief centraal programma worden gevolgd ter voorbereiding op het WK Junioren.

Atleten die na het EK Junioren niet worden geselecteerd voor een WK Juniorenploeg kunnen zich richten op deelname aan de Coupe de la Jeunesse.

C-SELECTIES U23

 • FISA WK U23, 27-28 juli, Sarasota (USA)

WK ONDER 23
Atleten die in aanmerking komen voor een uitzending naar het WK onder 23 voldoen aan het talentprofiel (P-5 tot P-3) en vallen hiermee binnen de fasen ‘Leren presteren’ en ‘Naar de top’.

Deze atleten trainen in de voorbereidingsperiodes naast hun ‘thuis’-programma, ook tijdens diverse centrale trainingsweekenden met elkaar. Na het NK klein wordt een voorlopige selectie gemaakt.  Het gaat dan om roeiers die in de skiff of tweezonder hebben geroeid op het NK klein en in uitzonderingsgevallen om roeiers uit een grotere ploeg.

Indien mogelijk worden ploegen geformeerd voor deelname aan wedstrijden zoals de Internationale Wedau Regatta, de Ratzeburg Regatta en/of de ARB. Het uiteindelijke selectiemoment voor de definitieve U23-ploegen verschilt voor de vrouwen- en mannenselectie.

 • Vrouwenselectie: Het selectieproces wordt met betrokkenen gecommuniceerd.
 • Mannenselectie: Eigen selectiedag (voorlopige selectie van NK klein + USA roeiers), 22 juni (1x en 2-). De skiff heeft voorkeur boven de tweezonder.

Voor roeiers die in de tweezonder roeien is het individuele presteren bepalend en wordt dus niet direct beide roeiers geselecteerd. Niveaubepaling is ter beoordeling van de KNRB lettend op de ontwikkelingsfase van de roeier.

Vanaf maandag 1 juli zal er een intensief centraal programma worden gevolgd ter voorbereiding op het WK onder 23 jaar.

C-SELECTIES ELITE

 • FISA World Cup I, 11-12 mei, Plovdiv (BUL)
 • FISA International Para regatta, 18-19 mei, Gavirate (ITA)
 • FISA EK Senioren, 1-2 juni, Luzern (SUI)
 • FISA World Cup II, 22-23 juni, Poznan (POL)
 • FISA World Cup III, 13-14 juli, Rotterdam (NED)
 • FISA WK Senioren, 24 augustus – 1 september, Linz-Ottensheim (AUT)

WORLD CUPS, PARA REGATTA, EK EN WK

Ten behoeve van de uitzending en begeleiding naar World Cups, Para regatta, EK en WK kan de uitzending van leden van het ANRT worden aangevuld tot ten hoogste de maximale omvang van de uit te zenden selectie. Opname in de C-selectie Elite geschiedt volgens benoeming door TopRoeien. Het betreft roeiers die geen deel uitmaken van het ANRT.

Het starten op World Cups, EK Senioren en/of WK Senioren is voorbehouden aan ploegen die zijn gevormd door of onder regie van het Aegon Nationaal coachteam. De (coach van de) betreffende ploeg dient tijdig – doch uiterlijk 8 weken voor het evenement- bij de betreffende verantwoordelijke KNRB-Bondscoach op te geven wie naar een FISA evenement willen.

NIVEAUBEPALING

Gedurende het seizoen zullen de (leden van) geformeerde ploegen dienen te voldoen aan de eerder genoemde individuele meetmomenten en dienen aan te tonen als ploeg van voldoende kwaliteit te zijn, dit naar beoordeling van de technisch directeur na voordracht door de verantwoordelijke KNRB-Hoofdcoach of de KNRB-Bondscoach Pararowing.

De kwaliteit van de ploegen is gebaseerd op de ontwikkelingsfase en de keuze van het evenement, zie hiervoor het KNRB Meerjaren Opleidingsplan (MOP). Afhankelijk van het eigen opgestelde jaarprogramma kan gekeken worden of een evenement in de ontwikkelingslijn past.  Een algemene richtlijn is:

 • Fase Leren Presteren (P-4/P-3): Henley, WC3, WK-U23, EK-U23 en WK-INT.
 • Fase Naar de Top (P-3/P-2): idem plus WC1, WC2, EK en WK.
 • Fase Winnen (P-1/P): idem plus maatwerk.

ORGANISATIE

Deelnemers organiseren deelname zelf en dragen zelf de directe kosten hiervoor. Daar waar mogelijk levert de KNRB ondersteuning in natura (bijvoorbeeld: materiaaltransport, faciliteiten op de wedstrijdbaan, wedstrijdpakje, sporttechnische en paramedische begeleiding, teammanagement). De KNRB behoudt zich het recht voor een kostendekkende bijdrage voor deze ondersteuning te vragen.

DEELNAME ‘OVERIGE BUITENLANDSE WEDSTRIJDEN’

 • Coupe de la Jeunesse, 3-4 augustus, Corgeno (ITA)
 • Andere ‘Overige buitenlandse wedstrijden’

COUPE DE LA JEUNESSE
De KNRB heeft voor het selecteren van ploegen voor de Coupe de la Jeunesse een regierol. Dit betekent dat verenigingen zelfstandig ploegen kunnen formeren voor de Coupe. Bij het samenstellen van ploegen wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van de roeier (Leren Trainen), zie hiervoor het KNRB Meerjaren Opleidingsplan (MOP).

Inschrijving voor de Coupe geschiedt altijd via de KNRB. Deelnemers dragen zelf de directe kosten voor deelname aan de Coupe. Om die reden behoudt de KNRB zich het recht voor om een kostendekkende bijdrage in rekening te brengen. De KNRB levert een (financiële) bijdrage voor transport, begeleiding en teammanagement.

Ook de KNRB kan, vanuit de groep atleten die na het NK geselecteerd wordt, ploegen (helpen) formeren voor de Coupe de la Jeunesse. Voor alle geformeerde ploegen geldt dat zij zich tijdens de NSRF Slotwedstrijden 2019 kunnen plaatsen voor de Coupe. Wat betreft deze uitzending gaat het om de volgende boten: JM8+, JM4+,  JM4-,  JM2-,  JM4x, JM2x, JM1x, JW4-, JW2-, JW4x, JW2x, JW1x.

Uitzendingscriteria:

 • Alle jongens en meisjes met ambities voor de Coupe varen in het kleine nummer op de ARB.
 • Coaches hebben de gelegenheid om op zondag 2 juni (na de laatste races) in overleg met elkaar en beide talentcoaches overleggen met betrekking tot het formeren van ploegen voor de Coupe de la Jeunesse. Hierin hebben talentcoaches een adviserende rol. Het initiatief van het formeren van ploegen blijft bij de roeiverenigingen
 • De KNRB selecteert de JM8+ uit de snelste skiffeurs na de WK selectie.
 • Deadline aanmelden: vóór 18 juni 2019 via secretariaattopsport@knrb.nl.
  Ploegen die voor uitzending in aanmerking willen komen, moeten deze ter goedkeuring voorleggen (in verband met beoordeling fase van ontwikkeling roeier).
 • De winnende ploeg tijdens de NSRF Slotwedstrijden (29-30 juni) kan zich plaatsen voor deelname aan de Coupe de la Jeunesse. Op basis van de daar geleverde prestatie, ook lettend op de ontwikkelingsfase van de roeiers, wordt uiterlijk maandag 1 juli definitief door de talentcoaches bepaald welke van de winnende ploegen daadwerkelijk worden uitgezonden.

FISU UNIVERSIADE
Onder auspiciën van de KNRB is de selectie, voorbereiding en uitzending in handen van de NSRF. Voor meer informatie: www.nsrf.nl en mail: wedstrijd@nsrf.nl.

In 2019 is dit niet van toepassing.

ANDERE ‘OVERIGE BUITENLANDSE WEDSTRIJDEN’
Zie regeling ‘Starten in het buitenland’.

Evenementen met benodigde expliciete toestemming 2019

 • Internationale Juniorenregatta, 4-5 mei, München (GER).
 • Internationale Wedau Regatta, 11-12 mei 2019, Duisburg (GER).
 • Internationale Juniorenregatta, 1-2 juni, Hamburg (GER).
 • Internationale Regatta Ratzeburg, 8-9 juni , Ratzeburg (GER).
 • Henley Royal Regatta, 3-7 juli 2019, Henley (GBR).

CONTACT

Voor vragen of nadere informatie neem contact op met: