roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Vacature Commissie van Beroep KNRB

In de commissie van beroep van de tucht commissie van de KNRB is een vacature. De KNRB beschikt over een onafhankelijke tuchtcommissie die algemene tuchtzaken behandelt. Voor het behandelen van zaken rond matchfixing en seksuele intimidatie en dopingzaken is de KNRB aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak.

Volgens de statuten van de KNRB dienen leden van de tucht- en beroepscommissie lid van een bij de KNRB aangesloten vereniging te zijn. Indien er een tuchtzaak aanhangig is gemaakt rekenen we op uw inzet. Het tuchtreglement van KNRB vindt u op hier.

We zoeken een kandidaat voor de Commissie van Beroep met de volgende ervaring:

  • Lid met bestuurlijke ervaring binnen de roeiwereld en/of ervaring als kamprechter.

Verder staat er in artikel 8 lid 5 van tuchtreglement:
Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van de tuchtcommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het KNRB-Bestuur, het zijn van verenigingsafgevaardigde, het zijn van bestuurslid van een lidvereniging, het lidmaatschap van de commissie van beroep en de Financiële Advies Commissie.

Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie? Mail of bel met de ambtelijk secretaris via [email protected]; of 0640189927. Kandidaatstelling graag voor 1 juni naar [email protected] met korte motivatie en C.V.