roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Vacature penningmeester KNRB

Het doel van de KNRB is het bevorderen van de roeisport in Nederland. Met ruim 45.000 aangesloten roeiers bij onze lidverenigingen, groeiende recreatieve deelname en indrukwekkende prestaties van TeamNL Roeien is de KNRB een gezonde sportorganisatie.

Om deze positieve ontwikkeling voort te zetten, anticiperen we op de behoeften van onze leden, van onze fans, partners en onze sponsors. Met het oog op de Olympische Spelen van 2024 streven we naar een nog sterkere band met ons fan- en sponsornetwerk met onze positionering “Roeien brengt je verder”.

De KNRB is een kleine en informele organisatie gevestigd in het Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan in Amstelveen. Korte communicatielijnen en samenwerking zijn essentieel voor ons succes. 

Profiel penningmeester KNRB

We zoeken een roeiliefhebber met uitgebreide financiële expertise, iemand die als financieel geweten van de bondsorganisatie boven de materie staat en durft op te treden. Je hebt solide financiële kennis om te kunnen beslissen, adviseren en controleren. 

Als penningmeester ben je primair verantwoordelijk voor de financiële sturing en verantwoording van de KNRB, samen met de directie en het management. Je fungeert als aanspreekpunt vanuit het bestuur voor de accountant en stemt af met de Financiële Advies Commissie (FAC) in hun toezichthoudende rol. Naast je eigen financiële portefeuille zijn er andere bestuurstaken die onderling worden verdeeld op basis van affiniteit, kwaliteiten en beschikbaarheid. Dit geldt ook voor de externe vertegenwoordiging van de bond en bijvoorbeeld ICT and facturatiemodel, welke taken bij de penningmeester zijn belegd.

We zoeken een communicatief vaardige teamspeler, met natuurlijk gezag, die in staat is om anderen te enthousiasmeren en zowel op bestuurlijk als operationeel niveau effectief kan samenwerken.

Focuspunten voor de komende periode

 • (financieel) Ondersteunen groei KNRB
 • Opstellen financieel meerjarenplan
 • Kalibratie implementatie nieuwe facturatiemodel
 • Doorontwikkelen nieuwe ICT – systeem / operatie Foys op gebied facturatie
 • Financiering OTC
 • Faciliteren startende verenigingen
 • Vernieuwing financieel statuut en doorontwikkelen (financiële) rapportages

Samenwerking en verantwoordelijkheid

Het bestuur van de KNRB is een collegiaal bestuur, dat zich toelegt op samenwerking en het geven van een goed voorbeeld in hun gedrag naar de roeiwereld toe. In de rol van penningmeester  werk je nauw samen met alle collega’s en maak je deel uit van een onbezoldigd bestuur. Hier vind je een actueel overzicht van de bestuursleden. 

De penningmeester wordt benoemd voor een periode van drie jaar (met de mogelijkheid tweemaal voor drie jaar herkozen te worden). De werkzaamheden zijn onbezoldigd. Voor reizen en onkosten is een vergoeding beschikbaar.

Interesse?

Wij nodigen geïnteresseerde kandidaten uit om hun interesse kenbaar te maken, na afstemming met hun roeivereniging. Binnen de KNRB vinden we het stimuleren van diversiteit en inclusie belangrijk. Bij de keuze van kandidaten zullen wij hier uiteraard rekening mee houden. En verder zijn wij ons ervan bewust dat we in deze tekst de ideale kandidaat schetsen en dat die niet bestaat. Herken jij je in ieder geval grotendeels in het profiel en denk je van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het bestuur, solliciteer dan direct!

Informatie en procedure

Je kunt je motivatie inclusief CV tot 15 september 2023 sturen aan de KNRB per e-mail naar [email protected] t.a.v. het bestuur. Je sollicitatie zal vertrouwelijk in behandeling genomen worden. Het streven is om het sollicitatieproces eind oktober af te ronden zodat de kandidaat zich nog een paar weken kan inlezen en -werken. Voor meer informatie over de vacature kun je mailen of een belafspraak maken met Jenny van Dobben De Bruijn via [email protected].

Op basis van de ingediende cv’s en motivatiebrieven voert het bestuur een aantal gesprekken om te komen tot de meest geschikte kandidaat. Vervolgens zal er een introductiegesprek plaatsvinden met de algemeen directeur en financieel manager, waarna de kandidaat door het bestuur aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld als de voorkeurskandidaat. Op basis van de statuten staat het andere kandidaten vrij zich kandidaat te stellen. De benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering op 25 november 2023. 

Details vacature penningmeester

Terugkerende voorname zaken

 • Ontwikkelen van en toezien op financieel beleid, -statuut en -procedures
 • Jaarrekening, begroting, financiële vraagstukken, investeringen
 • Facturatiemodel leden
 • ICT-organisatie van de KNRB
 • Eindverantwoordelijk voor subsidieaanvragen.
 • Financiële sturingsinformatie laten verzorgen en duiden
 • Eerste aanspreekpunt voor de Financiële Advies Commissie
 • Onderhouden van contacten met de accountant

Invulling van bovenstaande verantwoordelijkheden gaat in nauw overleg en samenwerking met de bureauorganisatie en specifiek de Algemeen Directeur en Financieel Manager van de KNRB.

Competenties / kennis

 • Affiniteit met de (roei)sport.
 • Goed kunnen omgaan met zowel vrijwilligers zoals verenigingsbestuurders als professionals
 • Op strategisch niveau kunnen denken & acteren over de roeisport in Nederland
 • Enthousiaste en inspirerende persoonlijkheid
 • Dient te beschikken over een zeer gedegen financieel inzicht, professionele werkervaring op dit gebied en/of ervaring in dezelfde functie bij een roei- of andere vereniging. Bij voorkeur een afgestudeerd econoom, accountant, fiscalist of controller
 • Ervaring met financiële sturing van organisaties en de doorvertaling hiervan
 • Ondersteunen van de bureauorganisatie op financiële en IT aspecten

Tijdsbesteding

De generieke overlegmomenten van het bestuur bestaan uit maandelijkse bestuursvergaderingen (ca 11x p/j), onderlinge afstemming bestuursleden (eigen initiatief), de jaarlijkse vergaderingen met de leden (2x) en de vertegenwoordiging bij regiobijeenkomsten (max. 4x) in het land met de verenigingen. Verder is er tussentijds telefonisch contact en doen we veel via de mobiele bestuursapp.

Functiespecifieke overlegmomenten voor deze bestuursportefeuille bestaan uit interne afstemming o.a. met de directeur en maandelijks met de financieel manager en extern met de accountant, NOC*NSF, de financiële adviescommissie (FAC) en verenigingsbestuurders. Daarnaast zijn er overlegmomenten gerelateerd aan projecten.

Minimaal 12 uur per maand, kan oplopen tot 6 uur per week afhankelijk van jaarwerk en projecten (zonder reistijd).