Visual

Schoolroeien

Schoolroeien

Om meer jongeren te laten sporten en bewegen is een goede samenwerking tussen sport en onderwijs essentieel. Er zijn binnen de KNRB veel schoolactieve verenigingen die het aanbod zelf organiseren en uitvoeren in nauwe samenwerking met scholen en docenten.

Wil je als vereniging het schoolroeien oppakken of je aanbod verbeteren? Raadpleeg dan het stappenplan schoolroeien of neem contact op via schoolroeien@knrb.nl.

Ook scholen die samenwerking zoeken met een roeivereniging in de buurt of willen deelnemen aan Aegon Nationaal Schoolroei Kampioenschap kunnen contact opnemen met de KNRB.