Starten in 't buitenland

Voor het inschrijven en de deelname van (verenigings)ploegen aan buitenlandse wedstrijden is toestemming van de KNRB nodig en dient de roeier een wedstrijdcontract te hebben ondertekend (conform Huishoudelijk Reglement artikelen 60 en 61).

Belangrijkste reden voor deze vereisten is dat roeiers daar te maken kunnen krijgen met dopingcontroles. De KNRB is in dit soort situaties verplicht een juridische relatie te onderhouden met deze roeiers. Hieronder vind je een beknopte beschrijving van de procedures die je moet volgen als je een wedstrijd in het buitenland wilt starten.

Let op: De inschrijving en deelname van vertegenwoordigende Nederlandse ploegen aan FISA kampioenschappen en dergelijke wedstrijden (met uitzondering van de FISA Masters) is voorbehouden aan de KNRB (conform Huishoudelijk Reglement artikelen 59 en 61).

Toestemming aanvragen voor inschrijven
Start je een wedstrijd in het buitenland, dan moet je

  • een wedstrijdcontract ondertekenen, en
  • moet je toestemming hebben van het KNRB bestuur.

Toestemming aanvragen
Het bestuur van de KNRB verleent iedereen die een wedstrijdcontract heeft ondertekend automatisch toestemming, tenzij je wil deelnemen aan een van de onderstaande wedstrijden of een FISA evenement (met uitzondering van de FISA Masters).

Expliciete toestemming
Wedstrijd waarvoor expliciete toestemming voor nodig is:

  • 1e DRV Internationale Junioren Regatta – München
  • Hügel Regatta – Essen
  • Internationale Regatta Ratzeburg – Ratzeburg
  • Internationale Juniorenregatta – Hamburg
  • Henley Womens Regatta – Henley
  • Henley Royal Regatta – Henley

Toestemming aanvragen
Voor deze wedstrijden moet je uiterlijk acht dagen voor de sluitingsdatum van de inschrijving, toestemming aanvragen bij de KRNB via secretariaattopsport@knrb.nl.

In deze aanvraag vermeld je de namen en geboortedata van de roeiers, hun coaches, de vereniging waarvan zij lid zijn en de nummers waarin zij willen starten (en indien bekend de nummers van deze velden). Ook hier geldt dat alle roeiers een wedstrijdcontract moeten ondertekenen.

Je krijgt tijdig, vóór de sluitingstermijn van de inschrijving, bericht of de gevraagde toestemming is verleend.

Inschrijven
De eigenlijke inschrijving voor de wedstrijden wordt gedaan door de betreffende vereniging en is voor rekening en risico van de betreffende vereniging.

Zie ook wedstrijdcontracten.

Henley Royal Regatta

Voor deelname aan de Henley Royal Regatta geldt hetzelfde als voor reguliere buitenlandse wedstrijden. Daarnaast gelden er extra regels.

Inschrijving
Inschrijven kan zowel digitaal als schriftelijk per post, met behulp van het Henley Royal Regatta Entry form. Inschrijvingen die later binnenkomen worden niet geaccepteerd.

Handtekening en stempel op inschrijfformulier
Op het inschrijfformulier moet een stempel en handtekening van de roeibond staan. Zorg dat het formulier op tijd naar de KNRB wordt verzonden. De KNRB stuurt de inschrijfformulieren na ondertekening terug naar de vereniging. Je kunt natuurlijk ook even langskomen bij de KNRB voor een handtekening en stempel.

Digitale inschrijvingen worden door de KNRB voltooid. Schriftelijke inschrijvingen dienen de verenigingen zelf te voltooien.

Alle roeiers die deelnemen aan de Henley Royal Regatta dienen een Wedstrijdcontract te ondertekenen. Heb je dit al eerder getekend en ingestuurd, dan hoeft dit niet opnieuw te worden getekend.

Nog vragen? Bel voor meer informatie met 020 646 27 40 of stuur een naar secretariaattopsport@knrb.nl.