Voor roeiers

Hieronder vind je voor elk type roeier meer specifieke informatie.

Richtlijnen voor sportkeuring

De KNRB beveelt aan dat roeiers zich medisch laten keuren wanneer zij de roeisport intensiever gaan beoefenen. Het niveau van de keuring hangt af van leeftijd en trainingsintensiteit. Het advies en de informatie hierover vind je bij de downloads.

KNRB