Visual

Aanbod voor verenigingen

Werving jongeren voor ontwerpproces maatschappelijke diensttijd én voor beoordeling van de proeftuinen. 

Het nieuwe kabinet wil jongeren graag meer betrekken bij de maatschappij en ze extra mogelijkheden bieden om zichzelf te ontwikkelen met de invoering van de maatschappelijke diensttijd. Om dit goed te doen, staan jongeren centraal in het ontwerpproces. Op 18 mei is er een werkconferentie over de maatschappelijke diensttijd waarvoor jongeren worden uitgenodigd. VWS is ook op zoek naar leden voor het jongerenpanel die aanvragen voor de proeftuinen gaan beoordelen.
Lees  hier de uitnodiging conferentie maatschappelijke diensttijd 18 mei

Proeftuinen.

Het kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat er een maatschappelijke diensttijd komt voor jongeren. Het komende jaar is er de mogelijkheid om te gaan experimenteren met de maatschappelijke diensttijd in proeftuinen. ZonMW heeft hiervoor een subsidie open gesteld.

Met deze link komt u bij het actieprogramma en andere informatie om een subsidieaanvraag te kunnen doen. De proeftuinen moeten een stevige omvang en bereik hebben en ze moeten worden gevormd door organisaties die aantoonbaar ervaring hebben in het samen met jongeren maatschappelijke activiteiten en projecten organiseren. Intentie is om jongeren aan te trekken die nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren te stimuleren om dat nog meer te doen.

Voor de proeftuinen heeft het kabinet voor 2018 ruim € 20 miljoen euro aan subsidiemiddelen beschikbaar gesteld. De subsidie die deze ronde aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt minimaal € 100.000,- en maximaal € 1.000.000,- per subsidieaanvraag. Een proeftuin moet uiterlijk in september starten en mag 18 maanden duren.

1ste tranche maatschappelijke diensttijd

Als u 22 mei subsidie gaat aanvragen, dan dient u uiterlijk 1 mei 2018 om 12.00 uur een mail te sturen naar het programmasecretariaat (amd@zonmw.nl). In deze mail beschrijft u kort, in één alinea, wat uw plan van aanpak behelst en wie daarbij globaal betrokken zijn. Let op: aanvragen die 1 mei niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen.

 

2018 is de laatste ronde Sportimpuls!

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur.
De belangrijkste wijziging in de ronde van 2018 is dat de reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Daarmee is de regeling dus niet meer toegankelijk voor alle doelgroepen. – het maximaal aan te vragen bedrag is 80.000 euro; – cofinanciering is verplicht. In 2017 was dit minimaal 15%. Het percentage voor 2018 moet nog vastgesteld worden; – de gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 september 2018 en lopen twee jaar.Online cursussen

Lees voor meer informatie: Iedereen kan Sporten

Stimuleringsbudget

Het sportstimuleringsbudget genzeloos actief is nog beschikbaar tot en met 2018! Sport- en beweegaanbieders kunnen de voorwaarden voor de aanvraag en het aanvraagformulier downloaden via www.grenzeloos-actief.nl. Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is voor het uitbreiden en versterken van sport- en beweegaanbod wordt uitgekeerd via NOC*NSF en bedraagt maximaal € 950 (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder. Let op: bij de aanvraag is altijd instemming van de contactpersonen van sportbonden en/of van regiocoaches/ provinciaal consulenten nodig.

De verhalen van No Limits Gym in Nieuwerkerk aan den IJssel, Rolstoelbasketbalvereniging Early Bird in Purmerend en Volleybalclub Hoofddorp geven een mooi beeld hoe je als sportaanbieder het sportstimuleringsbudget van Grenzeloos Actief in kunt zetten.

‘Meer sponsors in kortere tijd’ (MSKT) en ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’ (MVKT)

Door middel van een uniek E-Learning platform volgen jullie stap voor

stap de methode op weg naar meer sponsors of vrijwilligers. Jullie staan digitaal in contact met de persoonlijke cursusleider. Eén keer in de maand heeft de werkgroep een telefonisch consult met de cursusleider om de voortgang te bespreken. Dankzij het E-Learning platform kan de werkgroep zelfstandig werken en projectmatig werken wanneer dat de werkgroep uit komt.

Klik op de online cursus waarin je geïnteresseerd bent en lees alle info!

Reacties naar aanleiding van de workshops op het Nationaal Roeicongres 2017:

“Een hele inspirerende spreker met goede ideeën.”

“Een zeer waardevolle workshop, sluit goed aan bij wat we willen als vereniging.”