Kennisbank Accommodatie & Materiaal

Op deze pagina vind je beschikbare documentatie over accommodatie en materiaal.

Handboek roeiaccommodaties

Dit handboek helpt verengingen bij de nieuwbouw en verbouw van alle soorten roeiaccommodaties.
Handboek roeiaccommodaties 2017
Handboek roeiaccomodaties 2017

Aangepast roeien

De handboeken aangepast roeien bieden een overzicht van normen, richtlijnen, voorwaarden en voorzieningen voor toegankelijke accommodaties voor roeiers met een (lichamelijke) beperking. Deze handboeken kunnen gedateerde informatie en links bevatten omdat zij ruim 10 jaar geleden  zijn geschreven.
Handboek AR, deel I, 2004
Handboek AR, deel II, 2005

Hoe maak ik een instapplank? Glijplank

Enkele opties voor instaphek op een rij: Instaphekken

Captain Hook, een handige instaphulp. Lees het artikel uit Roei! juli 2018 Captain Hook

Afstandsbediening voor skiff, lees in het artikel uit Roei juli 2018 hoe de Amerikaanse bootsman en veteraan-roeier Bob Berry het afgelopen najaar de blinde tiener Sofia Priebe naar een overwinning stuurde. Sturen op afstand
Kanttekening van advies commissie veiligheid: Roeien op deze manier voldoet niet aan de eisen van het BPR, die stelt dat de schipper tijdens de vaart aan boord is. Zie artikel 1.02 punt 4 van BPR

Vervoer van roeiboten

De Regeling Voertuigen is sinds 2009 van kracht. De eisen waaraan aanhangwagens moeten voldoen zijn sindsdien enkele malen gewijzigd in de richting van meer uniformiteit binnen het EEG gebied. Die voor het vervoer van lading op een aanhanger eveneens. Onder de downloads het artikel van Hans van Willigenburg, met een geactualiseerde samenvatting van de vele overheidsregels die bij het vervoer van roeiboten van belang zijn (2014).

Inbraakpreventie

Sportaccommodaties zijn regelmatig het doelwit van inbrekers. Goede beveiligingsmaatregelen dragen bij in het voorkómen van inbraak, acht tips op een rijtje:
Checklist Inbraakpreventie

Energiebesparing

Het goed bijhouden van het energiegebruik levert jaarlijks gemiddeld een besparing op van 5%. In het bijgevoegde document 10 tips om energie te besparen binnen de vereniging.
Tips Energiebesparing

Materiaal & Veiligheid

Veilig roeien houdt uiteraard een verantwoord gebruik van materiaal in. Hierbij gaat het zowel om preventieve veiligheid als om het juiste gebruik van hulpmiddelen in het geval van calamiteiten.
Materiaal & Veiligheid, juni 2006

Onderhoud

Het schoonmaken en onderhouden van de boot, zorgt ervoor dat het roeimateriaal langer meegaat. Hierbij een aantal handige tips om het roeimateriaal goed te onderhouden.
Onderhoud tips

Klikvoetenboord

Een klikvoetenboord in iedere boot? Nationaal roeicongres 2014, workshop door Alwin Snijders, materiaal commissaris van Spaarne.
Klikvoetenboord

Workshop Commissie Infrastructuur Roeicongres 2016