Kennisbank Nieuwe Verenigingen

Op deze pagina vind je documentatie over het oprichten van een nieuwe verenigingen.

Oprichten vereniging

Het handboek voor het oprichten van een nieuwe roeivereniging is bedoeld voor mensen die het initiatief willen nemen een nieuwe roeivereniging op te richten. De inhoud van het handboek is gebaseerd op bestaande stappenplannen van onder andere NOC*NSF én vragen en ervaringen van de verenigingen.
De commissie nieuwe verenigingen heeft alle informatie samengevoegd. Het hele oprichtingstraject wordt opgedeeld in vier verschillende fases: de oriëntatie-, de vormgevings-, de uitwerkings- en de afrondingsfase. Het handboek bevat een stappenplan dat een leidraad vormt vanaf de eerste oriëntatie tot de uiteindelijke oprichting en het KNRB-lidmaatschap. Naast een stappenplan bevat het draaiboek een aantal nuttige bijlagen en vindt u in de rechterkolom een document met handige weblinks.

Handboek nieuwe verenigingen 2018

Initiatiefnemers kunnen contact opnemen met de commissie en gebruik maken van specifieke verenigingsondersteuning door contact op te nemen met accountmanager verenigingen.

KNRB