Kennisbank Nieuwe Verenigingen

Op deze pagina vind je beschikbare documentatie over het oprichten van nieuwe verenigingen.

Oprichten vereniging

Het draaiboek ‘Oprichten nieuwe verenigingen’ is bedoeld voor mensen die het initiatief willen nemen een nieuwe roeivereniging op te richten. De inhoud van het draaiboek is gebaseerd op bestaande stappenplannen van onder andere NOC*NSF én vragen en ervaringen van de verenigingen. De commissie nieuwe verenigingen is bezig het bestaande document uit 20015  bij te werken.

Het hele oprichtingstraject werd opgedeeld in vier verschillende fases: de oriëntatie-, de vormgevings-, de uitwerkings- en de afrondingsfase. Het draaiboek bevat een 16-stappenplan dat een leidraad vormt vanaf de eerste oriëntatie tot de uiteindelijke oprichting en het KNRB-lidmaatschap. Naast een stappenplan bevat het draaiboek een aantal nuttige bijlagen zoals conceptstatuten, een huishoudelijk reglement, locatiecriteria, beschrijving van financiën en een adressenlijst.

Nieuwe verenigingen kunnen contact opnemen met de commissie en gebruik maken van specifieke verenigingsondersteuning.
Draaiboek nieuwe verenigingen, juli 2005
Stappenplan nieuwe vereniging versie 2009

Lid worden van de KNRB

De KNRB heeft een draaiboek opgesteld voor nieuwe verenigingen die willen toetreden tot de KNRB, zie onderstaand bestand.
Draaiboek lid worden van KNRB, april 2008

Let op!

In het stappenplan nieuwe verenigingen(2009) staat dat er dispensatie verleend kan worden voor deelname aan wedstrijden maar van de HR-bepaling dat alleen leden deel mogen nemen aan wedstrijden kan alleen door de AV met 2/3 meerderheid dispensatie worden verleend.

In het draaiboek (versie juli 2005) staat een model HR waarin staat dat medische keuring verplicht is. In de ALV van maart 2008 is besloten dat medische keuringen niet langer verplicht zijn. Wel worden sportkeuringen voor wedstrijdroeiers dringend geadviseerd. In het modelreglement is een artikel opgenomen over gebruik van eigen roeikleding niet helemaal duidelijk geformuleerd. De Commissaris Wedstrijden in het bestuur van de bond kiest voor de volgende, betere, formulering voor het dragen van de eigen roeikleding: wedstrijden die onder het KNRB-reglement voor wedstrijden worden verroeid en wedstrijden die door andere bij de FISA aangesloten bonden worden georganiseerd.

KNRB