Commissies voor nieuwe verenigingen

De KNRB stimuleert de oprichting van nieuwe roeiverenigingen in Nederland.

Commissie nieuwe verenigingen

De Commissie nieuwe verenigingen adviseert en ondersteunt initiatieven om een roeivereniging op te richten.

Taken

  • Stappenplan en draaiboeken ten behoeve van oprichten van een vereniging worden in 2016 gemoderniseerd en daarna regelmatig bijgewerkt.
  • Adviseren bij oprichten van een nieuwe roeivereniging
  • Adviseren bij het aanmelden voor lidmaatschap KNRB

Commissie infrastructuur

De commissie Infrastructuur ondersteunt en adviseert op vele gebieden die te maken hebben met zaken die noodzakelijk zijn om de roeisport materieel mogelijk te maken. De commissie heeft tot taak de verenigingen en de roeibond te ondersteunen en te adviseren op alle gebieden, die te maken hebben met alle zaken, die noodzakelijk zijn om de roeisport materieel mogelijk te maken.

Taken

  • Het creëren en behouden van goed roeiwater.
  • Het creëren, inrichten en onderhouden van botenloodsen en verenigingsgebouwen.
  • Het verwerven en onderhouden van een vloot met aanverwante benodigdheden.

De commissie is het aanspreekpunt en de vraagbaak voor verenigingen en zal indien nodig de verenigingen ondersteunen bij contacten met lokale overheden. De commissie geeft de roeibond gevraagd en ongevraagd advies over noodzakelijk op te starten activiteiten en geeft de roeibond inzicht in de noden en behoeften van verenigingen.