Opzet aangepast roeien

Wanneer u als vereniging besluit om aangepast roeien aan te bieden dan zijn er een aantal stappen die u daarvoor moet ondernemen.

Voor het opstarten van aangepast roeien zijn er meerdere producten ontwikkeld.

Stappenplan

Stappenplan Aangepast roeien
Dit document is opgesteld door de medewerker aangepast roeien in 2011 en de Commissie Aangepast Roeien (CAR) van de KNRB. Dit stappenplan is bedoeld als handleiding om verenigingen een handvat te bieden bij het opstarten en integreren van aangepast roeien binnen de vereniging.

Een overzicht van subsidiemogelijkheden vindt u op de pagina [subsidiemogelijkheden].