Kennisbank Vrijwilligers

Ongewenste omgangsvormen

Een veilige (roei)vereniging is het visitekaartje voor nieuwe leden. In de roeisport vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen belangrijk. We hebben hiervoor gedragsregels opgesteld die we met elkaar hebben vastgesteld in de Algemene Vergadering. Bij de downloads zijn de gedragsregels Seksuele Intimidatie te vinden.

Vertrouwenscontactpersoon KNRB
NOC*NSF heeft  het vertrouwenspunt voor de sport ingericht. Daarnaast heeft de KNRB een vertrouwenscontactpersoon, Pieta van Dishoeck. Zij is de onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon van en voor de bond. Als oud Olympiër en erelid van roeivereniging Skøll kent zij de ins en outs van zowel roeien op topniveau als roeien op recreatief niveau. Alle betrokkenen bij de bond en de verenigingen kunnen met haar contact opnemen. Meer informatie over Pieta en haar werkzaamheden vind je hier.

Daarnaast adviseert de KNRB alle verenigingen om onderstaande maatregelen te nemen:

Vrijwilligersverklaring
Verenigingen kunnen vrijwilligers vragen een verklaring te ondertekenen wanneer zij geen lid zijn van de vereniging. Hij/zij onderwerpt zich vrijwillig aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNRB. Bij de downloads is een voorbeeld van een vrijwilligersverklaring te vinden.

Verklaring Omtrent Gedrag
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Lees op de site van NOC*NSF alles over de VOG: www.nocnsf.nl/vog