Kennisbank Vrijwilligers

Ongewenste omgangsvormen

Een veilige (roei)vereniging is het visitekaartje voor nieuwe leden. In de roeisport vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen belangrijk. We hebben hiervoor gedragsregels opgesteld die we met elkaar hebben vastgesteld in de Algemene Vergadering.

Vertrouwenscontactpersoon KNRB
NOC*NSF heeft  het vertrouwenspunt voor de sport ingericht. Daarnaast heeft de KNRB een vertrouwenscontactpersoon, Pieta van Dishoeck. Zij is de onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon van en voor de bond. Als oud Olympiër en erelid van roeivereniging Skøll kent zij de ins en outs van zowel roeien op topniveau als roeien op recreatief niveau. Alle betrokkenen bij de bond en de verenigingen kunnen met haar contact opnemen. Meer informatie over Pieta en haar werkzaamheden vind je hier.

Daarnaast adviseert de KNRB alle verenigingen om onderstaande maatregelen te nemen:

Vrijwilligersverklaring
Verenigingen kunnen vrijwilligers vragen een verklaring te ondertekenen wanneer zij geen lid zijn van de vereniging. Hij/zij onderwerpt zich vrijwillig aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNRB. Bij de downloads is een voorbeeld van een vrijwilligersverklaring te vinden.

Verklaring Omtrent Gedrag
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving.
Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling betreft de VOG voor vrijwilligers ingegaan. Niet meer alleen vrijwilligers die werken met jeugd, maar elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt kan nu een gratis VOG aanvragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vrijwilligers die werken met (top)sporters en met mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Een overzicht van deze ‘mensen in een afhankelijkheidssituatie’ vind je hier. Het doel van de nieuwe regeling is het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers.

Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Je kunt de gratis Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen via https://www.gratisvog.nl/