Regiobijeenkomsten

Regiobijeenkomsten voorjaar 2018

Noteert u alvast de data van de KNRB regiobijeenkomsten aankomend voorjaar? Een regiobijeenkomst geeft u de mogelijkheid om met het KNRB bestuur in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen. Tijdens de bijeenkomsten staat onder andere een sociaal veilige roeivereniging, uitbreiding roeigemeenschap, de Albert Heijn sportactie en best practices van verenigingen.

  • Dinsdag 3 april – ZRZV, Zwolle
  • Woensdag 4 april – ZZV, Zaandam
  • Maandag 9 april – midden Nederland, locatie nader te bepalen
  • Dinsdag 10 april – Thêta, Eindhoven

De officiële agenda volgt nog. De bijeenkomsten beginnen met de ontvangst vanaf 19:00 uur. De formele start is om 19:30 uur. Geplande eindtijd van het formele gedeelte is om 21:00 met mogelijk drankje tot 21:30 uur. Wilt u zo vriendelijk zijn om u aan- of af te melden voor zondag 25 maart door middel van het aan-, afmeldformulier regiobijeenkomsten.

Regiobijeenkomsten najaar 2017

De regiobijeenkomsten zitten er weer op. De KNRB bedankt de vier verenigingen voor hun gastvrije ontvangst. Tijdens de bijeenkomsten georganiseerd door Tubantia, Cornelis Tromp, De Hunze en Breda stonden veiligheid binnen verenigingen en de gevolgen ledenaanwas KNRB centraal. Alle bijeenkomsten zijn als zeer positief en productief ervaren.

Hier treft u de Presentatie Regiobijeenkomsten najaar 2017 en Verslag Regiobijeenkomsten najaar 2017.

Regiobijeenkomsten voorjaar 2017

De regiobijeenkomsten zitten er weer op. Voor het eerst zijn er 4 bijeenkomsten georganiseerd. De KNRB bedankt de vier verenigingen voor hun gastvrije ontvangst. Tijdens de bijeenkomsten georganiseerd door Wetterwille, Asopos, De Ank en Aeneas stonden veiligheid binnen verenigingen, opvang groei roeisport en lidmaatschapsvormen voor nieuwe vormen van roeien, centraal. Alle bijeenkomsten zijn als zeer positief en productief ervaren.

Hier treft u de Presentatie regiobijeenkomst voorjaar 2017 en het verslag regiobijeenkomsten voorjaar 2017.

Regiobijeenkomsten april 2016

De regiobijeenkomsten zitten er weer op. Tijdens de bijeenkomsten georganiseerd bij R&ZV Daventria (Deventer), de Koninklijke Dordrechtsche R&ZV (Dordrecht) en bij RV Weesp (Weesp) stonden de KNRB Meerjarenambities 2017+ en de mogelijke consequenties voor roeiverenigingen centraal. De KNRB bedankt nogmaals de drie verenigingen voor de gastvrije ontvangst. De opkomst en sfeer op de verschillende bijeenkomsten was goed en er werd op veel punten inhoudelijk sterk gediscussieerd. De bijeenkomsten werden zowel door de verenigingen als door het bestuur en medewerkers van de KNRB als zeer nuttig ervaren.

Geïnteresseerden kunnen hiernaast de presentatie van de regiobijeenkomsten downloaden.

Regiobijeenkomsten najaar 2015

Op 17, 21 en 23 september zijn er regiobijeenkomsten georganiseerd bij Het Spaarne (Heemstede), Aengwirden (Heerenveen) en Beatrix (Eindhoven). In totaal hebben meer dan 40 verenigingen de bijeenkomsten bezocht. Besproken is de presentatie over de meerjaren ambitie 16+ en de vernieuwing standaard programma nationale wedstrijden.

De KNRB bedankt nogmaals de drie verenigingen voor de gastvrije ontvangst. De opkomst en de sfeer op de verschillende bijeenkomsten was goed en er werd op veel punten inhoudelijk sterk gediscussieerd. De bijeenkomsten werden zowel door de verenigingen als door het bestuur en medewerkers van bondsbureau als zeer nuttig ervaren. In het voorjaar van 2016 worden de volgende regiobijeenkomsten georganiseerd. De KNRB moedigt tussentijds onderling overleg zoals besproken in de regiobijeenkomst in Heerenveen zeker aan.

Tevens worden besturen die niet geweest zijn aangeraden de notitie wijzigingen standaardprogramma goed door te lezen en indien gewenst in de komende week nog vragen te stellen of reactie te geven via wedstrijden@knrb.nl. In de week van 5 oktober wordt er een definitief voorstel gemaakt.

Een verslag van de belangrijkste op- of aanmerkingen zijn hier te vinden: Verslag regiobijeenkomsten najaar 2015

 

Sponsoren en partners KNRB