Visual

Juni 2017

Nationaal Kampioenen NK Groot

In juni zijn er tijdens de ARB/NK groot junioren en de Aegon KHB/ Open NK groot senioren de NK titels in de grote nummers uitgereikt. De KNRB feliciteert alle winnaars! Hier vindt u het overzicht met de winnaars van het open NK groot senioren en hier vindt u het overzicht van NK groot junioren.

Instroomprogramma talenten

Vanaf de oprichting van de eerste RTC’s (2012) heeft de KNRB financieel bijgedragen aan de exploitatie van deze RTC’s. Soms was en is dit een wezenlijke bijdrage in de kosten, soms was en is de bijdrage mede een voorwaarde die door lokale sponsoren gesteld wordt om bij te dragen. Met ingang van 2017 is dit echter niet meer mogelijk en komt dit budget geheel ten laste van de eigen middelen van de KNRB. Binnen de nieuwe structuur voor talentontwikkeling, die we dit jaar geïntroduceerd hebben, staat de vraag nog open wat de rol van de RTC’s is in deze structuur. Het gehele document is hier te vinden: Instroomprogramma-Jun17.

15 juli aangepast roeien op de Bosbaan!

Ledenwerven en clinic. Afgelopen najaar hebben we een inspiratie sessie ledenwerven voor bestuurders laten verzorgen door Danny Rijnhout. Deze ondersteuning willen we graag nogmaals aanbieden, vandaar dat we deze sessie nu herhalen met het accent op het werven van aangepaste roeiers. Dezelfde dag organiseren we een kennismaking op water voor para-roeiers onder leiding van Esther van der Loos en bieden we de mogelijkheid aan coaches om een training van para-bondscoach Jan Klerks te volgen.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op KNRB.nl  onder downloads in de rechterkolom https://knrb.nl/roeisport/aangepast-roeien/.

Nieuwe versie van het handboek Roeiaccommodaties.

De commissie infrastructuur heeft het handboek aangepast en uitgebreid. Het beschrijft alle facetten waarmee u te maken krijgt, voor, tijdens en na de bouw of verbouwing. Stap-voor-stap leest u waar u rekening mee moet houden. Er is zelfs informatie over de exploitatie en het onderhoud van uw accommodatie.

Als u persoonlijke hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Commissie Infrastructuur. Naast hun bevlogenheid is de expertise van de commissieleden enorm groot. Zij kunnen u ook in contact brengen met andere roeiverenigingen die u zijn voorgegaan. Zo hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden, maar slim gebruik maken van de kennis en ervaring die er binnen onze roeigemeenschap is.

En heeft u een aanvulling voor het handboek, een bijzondere verbouwing of andere tips? Laat het weten aan de commissie (infrastructuur@knrb.nl).

KNRB klachtenregeling

De medewerkers en vrijwilligers van de KNRB doen hun werk zo goed mogelijk. Maar wij realiseren ons dat het altijd beter kan. Dus heb je een suggestie voor verbetering, laat het ons vooral weten. Wanneer je een klacht hebt over een medewerker of vrijwilliger, dan willen wij deze zorgvuldig behandelen. Daarom is hiervoor een regeling opgesteld door het bestuur van de KNRB, waarin staat beschreven op welke manier wij omgaan met klachten. Ook staat in de regeling beschreven welke informatie in de klacht moet staan om in behandeling te worden genomen.  De regeling vindt u hier: Klachtenregeling KNRB, juni 2017.

Oproep beeldmateriaal roeifilm

Op 21 januari 2017 vierden we 100 jaar roeibond in Nederland. De aftrap van een jaar vol met activiteiten vond plaats tijdens het Nationaal Roeicongres bij onze hoofdsponsor Aegon in Den Haag. Aan het einde van de dag lieten we u deze film zien over 100 jaar roeien in Nederland. Door beschikbaarheid van materiaal bevatte deze film veel (oude) topsport beelden.

Omdat de roeisport niet alleen uit topsport bestaat, maar juist zo mooi is door het grote aantal recreatieve roeiers van 8 tot minimaal 88 willen wij tijdens het volgende congres in 2018 het feestjaar afsluiten met een filmpje met beelden van en over roeiverenigingen in Nederland. We willen hiervoor beelden van alle roeiverenigingen in Nederland gebruiken om een zo mooi mogelijke compilatie te maken. En u begrijpt het, hiervoor hebben we uw hulp nodig! Een paar tips:

  • Wanneer u filmt met de mobiel, houdt het toestel dan dwars, niet rechtop
  • Film maximaal 1 minuut
  • Let erop dat mensen die in beeld zijn, dit goed vinden

U kunt uw filmpjes tot en met 1 november 2017 insturen naar communicatie@knrb.nl. Heeft u hele grote bestanden of vragen, neem contact met ons op.

Wat is er nodig voor een veilige sportomgeving?

In samenwerking met het Kenniscentrum Sport en Rutgers wordt u uitgenodigd om mee te praten over het thema seksuele intimidatie in de sport. De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende data en locaties in juli. Voor meer informatie zie: Uitnodiging bijeenkomst SIM.

Opleidingen van start in het najaar

RI-2 opleidingen

We hebben van de volgende verenigingen aanvragen gekregen voor het opzetten van de RI-2 opleidingen:

  • RV Weesp
  • RV Skylla Wolvega
  • HRV de Compagnie

Mocht er interesse zijn om bij een van deze verenigingen aan te sluiten, dan kunt u daarover mailen naar opleidingen@knrb.nl. Er zal dan in samenspraak data worden gepland voor deze opleidingen.

Heeft u als vereniging interesse om een RI-2 of RC-2 opleiding te volgen? Laat dit dan ook per mail weten. De RI-2 en RC-2 opleidingen worden georganiseerd op aanvraag vanuit verenigingen of particulieren zelf.

RC-3 opleiding

De RC-3 opleidingen worden momenteel ingepland. Per 1 augustus zullen de data hiervan bekend worden en op de website worden gepubliceerd. Mocht je interesse hebben om als vereniging deel te nemen aan de RC-3 opleiding, dan kun je dit laten weten via opleidingen@knrb.nl. Voor meer informatie zie https://knrb.nl/soort-opleiding/roeicoach-3/.

RC-4 opleiding

In september start een nieuwe opleiding tot roeicoach 4. De zestien bijeenkomsten vinden elke twee tot drie weken op een weekenddag plaats op het bondskantoor bij de Bosbaan in Amstelveen.

Per 3 juli 2017 opent de inschrijving voor de lichting 2018. Op de website kun je meer informatie over de opleiding vinden evenals de instroomeisen. Zie https://knrb.nl/soort-opleiding/roeicoach-4/.

Botenwagen project Emden Ost-Friesland

De hele maand juli is nog beschikbaar om in Emden en omgeving een heerlijke week te roeien. De boten staan ter plaatse. Suggestie voor tochten in de omgeving zijn aanwezig. Kijk voor de exacte gegevens op: knrb site toerroeien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert van Driel: gbvdriel@gmail.com.

☀☀☀ Zon is gezond, ga je roeien? Smeer je in, ook bij bewolking!

Deze heerlijke zomerse weken horen we continu het woord zonkracht voorbij komen, maar wat is dat nu eigenlijk? En verbrand je sneller in ‘t water en hoe gezond is de zon (heel gezond!)? Onze supplier Vision heeft alle antwoorden paraat, zie: item Vision zonweetjes.