Rolverdeling roeisport

Op verzoek van de AV willen wij jullie inzicht geven in de input die medewerkers, bestuur, vrijwilligers (al dan niet in commissies) en verenigingen nodig hebben om te werken aan ambities die we met zijn allen hebben opgeschreven in het meerjarenplan 2013 – 2016. Het bestuur van de KNRB heeft haar leden toegezegd dit overzicht beschikbaar te stellen. 

Sponsoren en partners KNRB