Visual

Onderzoek seksuele intimidatie en misbruik

Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

De KNRB vindt het van groot belang dat roeien een veilige sport is, voor iedereen die op enige wijze actief is bij het roeien. Daarom werkt de KNRB mee aan het onderzoek Seksuele intimidatie en misbruik in de sport, waarbij wij er zorg voor dragen dat de vertrouwelijkheid niet in het geding raakt.

Medio mei 2017 is het onderzoek van start gegaan. De onafhankelijke onderzoekscommissie wil inzicht bieden in de aard en omvang van seksuele intimidatie in de sport. Commissievoorzitter Klaas de Vries heeft een oproep gedaan aan sporters, bestuurders, trainers, ouders en andere betrokkenen om de commissie te helpen. Eind 2017 wil de commissie het onderzoek hebben afgerond.

Melding doen
Wilt u een melding doen, dan kan dat op verschillende manieren.

  • De vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de KNRB, Pieta van Dishoek, is op de hoogte van het onderzoek van de Commissie De Vries. Wilt u een melding doen over seksuele intimidatie en misbruik in het roeien, dan kunt u terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van uw vereniging of Pieta van Dishoek. Zij zullen uw melding alleen na uw expliciete toestemming delen met derden.
  • U kunt direct een melding doen bij Commissie De Vries via reactie@simonderzoeksport.nl. Wilt u liever telefonisch contact, stuur dan naar hetzelfde e-mailadres een bericht. Een van de onderzoekers neemt contact met u op.

Voorstellen voor verbetering
Daarnaast wil de commissie met concrete voorstellen komen voor verbetering van de wijze waarop in de sport wordt omgegaan met meldingen en klachten over seksuele intimidatie en misbruik. Heeft u ervaring hiermee, neem contact op met de onderzoekers via reactie@simonderzoeksport.nl .

Wij willen nogmaals benadrukken dat alle meldingen vertrouwelijk worden behandeld.

Meer informatie via www.simonderzoeksport.nl

Wat is er nodig voor een veilige sportomgeving?

In samenwerking met het Kenniscentrum Sport en Rutgers wordt u uitgenodigd om mee te praten over het thema seksuele intimidatie in de sport.
Uitnodiging bijeenkomst sportverenigingen

Sponsoren en partners KNRB