Wat doen we

De roeibond focust op harder roeien én meer roeien. Harder roeien geldt voor alle toproeiers in het Aegon Nationaal RoeiTeam. De doelstelling is om tot de top vijf van de wereld te behoren. Daarnaast hopen we tussen tussen 2013 en 2016 te groeien naar 36.000 leden. Topsport en sportparticipatie ondersteunen elkaar in beide doelstellingen.

Hiervoor voeren we verschillende activiteiten en werkzaamheden uit. Het faciliteren van verenigingen, wedstrijd- en evenementenorganisaties en het verzorgen van opleidingen voor coaches en instructeurs is een kerntaak van de KNRB. Op het gebied van topsport is een goede begeleiding van talenten en topsporters essentieel waarbij de realisatie van succesvolle opleidingsprogramma’s vanzelfsprekend is om zo de gestelde doelstelling te behalen.

Voor de dagelijkse gang van zaken werkt de roeibond met een professioneel team dat wordt ondersteund door vele vrijwilligers.


Sponsoren en partners KNRB