Wat doen we

De roeibond focust op meer roeiers die zo goed en zo vaak mogelijk roeien. Voor alle toproeiers uit het Aegon Nationaal RoeiTeam geldt uiteraard ook dat roeien zo snel mogelijk moet.  De doelstelling is om tot de top vijf van de wereld te behoren. Daarnaast willen we in 2020 gegroeid zijn tot 37.500 leden. Topsport en sportparticipatie ondersteunen elkaar in beide doelstellingen.

Hiervoor voeren we verschillende activiteiten en werkzaamheden uit. Het faciliteren van verenigingen, wedstrijd- en evenementenorganisaties en het verzorgen van opleidingen voor coaches en instructeurs is een kerntaak van de KNRB. Op het gebied van topsport is een goede begeleiding van talenten en topsporters essentieel waarbij de realisatie van succesvolle opleidingsprogramma’s vanzelfsprekend is om zo de gestelde doelstelling te behalen.

Voor de dagelijkse gang van zaken werkt de roeibond met een professioneel team dat wordt ondersteund door vele vrijwilligers.