KNRB lidmaatschap

Sportactiviteiten

De roeibond ondersteunt zowel roeiactiviteiten in het kader van sportparticipatie als topsport en voert regie op de roei-evenementenkalender. Biedt inschrijvingsprogrammatuur en verhuur van materialen voor wedstrijdorganisaties. Daarnaast ontwikkelt en voert de bond een topsport- en talentprogramma uit dat is gericht op aansprekende prestaties in de internationale top.

Verenigingen die lid zijn van de KNRB kunnen:

 • deelnemen aan toer- en wherrytochten (in binnen- en buitenland), nationale en regionale wedstrijden en competities, deelnemen aan Nationale Kampioenschappen of aan wedstrijden in het buitenland.
 • gebruikmaken van leen- en huurbotenregelingen en van georganiseerd botentransport voor toer- en wedstrijdactiviteiten.
 • roeiwedstrijden en andere roeievenementen organiseren onder auspiciën van de KNRB.
 • hun roeiers laten deelnemen aan het topsportprogramma als hun roeiniveau dat toelaat.
 • zich laten introduceren bij buitenlandse roeiverenigingen.

Advies en bemiddeling

De bond biedt allerlei vormen van ondersteuning voor verengingen. De KNRB vertegenwoordigt de belangen van het Nederlandse roeien bij ondermeer NOC*NSF, FISA, allerlei overlegplatforms op het gebied van sportfinanciering, kwaliteit roeiwateren et cetera. Ook zet de bond zich in voor de promotie van de roeisport in Nederland.

Verenigingen kunnen gebruikmaken van:

 • de diensten van de medewerkers van het bondsbureau.
 • de kennis en diensten van de commissies en werkgroepen.
 • de kennisbank op deze site. Hierin zijn onder meer handboeken en documentatie (van accommodaties tot veiligheid en van materiaalonderhoud tot wedstrijdreglementen) te vinden.
 • de best practices van andere verenigingen die gebundeld zijn op deze site.
 • de mogelijkheid om wedstrijdmaterialen te huren.
 • assistentie van KNRB kamprechters bij door de vereniging georganiseerde wedstrijden.
 • ondersteuning bij bijvoorbeeld belangenbehartiging, bij gemeente, waterbeheerder of andere sportorganisaties.

Roeiontwikkelingsactiviteiten

De bond zet zich in voor de borging en het verspreiden van kennis over roeien en roeigerelateerde zaken, zowel op roeitechnisch als op verenigingsmanagementgebied.

Aangesloten verenigingen kunnen deelnemen aan:

 • KNRB opleidingen. Het gaat hier om gecertificeerde opleidingen op het gebied van coaching en instructie, maar ook om opleiding tot wedstrijdleider of kamprechter.
 • Roei- en Kaderdagen. Op deze dagen staan actuele thema’s binnen de roeiwereld centraal.
 • Projecten onder andere ter ontwikkeling van jeugd-, school- en aangepastroeien, kadervorming et cetera.

Meebesturen

De bond is van en voor verenigingen. Alle bestuurders en commissieleden van de KNRB zijn lid van een roeivereniging in Nederland. Het beleid en de begroting van de roeibond wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de leden tijdens de Algemene Vergadering.

Verenigingen die lid zijn van de roeibond kunnen:

Verenigingen die lid zijn van de KNRB betalen per verenigingslid contributie. Net opgerichte verenigingen krijgen korting op deze contributie.