Regels en beleid

De KNRB stelt zich ten doel de roeisport in Nederland te bevorderen. Om dit te realiseren zijn reglementen opgesteld. Hieronder vind je KNRB reglementen en de wedstrijdreglementen.