KNRB reglementen

KNRB statuten

Tucht, doping en ongewenste omgangsvormen

De KNRB heeft haar eigen tuchtreglement. Tijdens de Algemene Vergadering van 17 november 2018 hebben de leden het gewijzigde KNRB tuchtreglement versie 17 november 2018 vastgesteld.

Grensoverschrijdend gedrag

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk voorkomen worden. NOC*NSF en de sportbonden vinden het belangrijk om sporters, begeleiders en verenigingen daarin bij te staan. Op deze site staan preventieve tips, maar ook wat te doen bij een incident: grensoverschrijdend gedrag NOC*NSF.

Het is tevens mogelijk om contact op te nemen met de Vertrouwenscontactpersoon van de KNRB, zie VCP KNRB.

Nationaal dopingreglement

De sport is tegen doping! Dit geldt ook voor de roeibond. De kernwaarden van het roeien zijn puur, eerlijk, teamwork en gezond!

‘Doping in de sport’ wordt bestreden om drie redenen:
1. Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing)
2. Integriteit van de sport (regels onvoorwaardelijk nageleefd)
3. Gezondheid sporter (voorkomen gezondheidsrisico’s)

Op alle leden van de aangesloten verenigingen is het ‘Nationale Dopingreglement’ van toepassing. Dit hebben we met elkaar afgesproken en vastgelegd in de statuten van de KNRB, de statuten van de aangesloten verenigingen en in het wedstrijdcontract. De Wereld Anti-Doping Code 2015 staat op de website van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

Alle actuele informatie, tips en de meest recente informatie is te vinden op de website Dopingautoriteit. Met o.a. het vernieuwde Nationaal Dopingreglement (NDR). Het vernieuwde NDR  is per 1 januari 2015 van kracht voor alle topsportbonden.

Meldpunt Dopingautoriteit

Sinds 1 juli 2016 beschikt de Dopingautoriteit over een Meldpunt Doping, waar vertrouwelijk informatie kan worden gegeven over dopingovertredingen, zoals
dopinggebruik of dopinghandel. Dit kan op naam, maar ook anoniem, zie voor meer informatie Meldpunt Doping.

Ongewenste omgangsvormen

KNRB Beleid ongewenste omgangsvormen: versie 2011
Code ongewenste omgangsvormen: versie juli 2011