KNRB reglementen

KNRB statuten

Tucht, doping en ongewenste omgangsvormen

De KNRB heeft haar eigen tuchtreglement. Tijdens de Algemene Vergadering van 15 november 2014 hebben de leden het KNRB tuchtreglement inclusief het hoofdstuk seksuele intimidatie vastgesteld.

Nationaal dopingreglement

De sport is tegen doping! Dit geldt ook voor de roeibond. De kernwaarden van het roeien zijn puur, eerlijk, teamwork en gezond!

‘Doping in de sport’ wordt bestreden om drie redenen:
1. Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing)
2. Integriteit van de sport (regels onvoorwaardelijk nageleefd)
3. Gezondheid sporter (voorkomen gezondheidsrisico’s)

Op alle leden van de aangesloten verenigingen is het ‘Nationale Dopingreglement’ van toepassing. Dit hebben we met elkaar afgesproken en vastgelegd in de statuten van de KNRB, de statuten van de aangesloten verenigingen en in het wedstrijdcontract. De Wereld Anti-Doping Code 2015 staat op de website van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Alle actuele informatie en de meest recente informatie o.a. het nationale dopingreglement (NDR) is te vinden op de site van de Dopingautoriteit. Het vernieuwde NDR  is per 1 januari 2015 van kracht voor alle topsportbonden

De dopinglijst is via de link hiernaast bij interessante links terug te vinden. Belangrijke tips en overige informatie is terug te lezen op de website van de Dopingautoriteit.

Ongewenste omgangsvormen

KNRB Beleid ongewenste omgangsvormen: versie 2011
Code ongewenste omgangsvormen: versie juli 2011

 


Sponsoren en partners KNRB