Visual

Actieve dispensaties

Dispensatie ZRB 2016

Op basis van dispensatie-artikel 82 RvR krijgt de ZRB 2016 dispensatie voor het artikel 18 lid 5 eerste en laatste volzin.
Dit houdt in dat boten tijdens de ZRB 2016 gewogen kunnen worden, maar dat bij constatering dat een boot onder het in artikel 18 gestelde gewicht is, de in het RvR hieraan verbonden maatregel (terugplaatsing) niet uitgevoerd zal worden.

Het niet meewerken aan de weging voor boten kan wel een disciplinaire maatregel tot gevolg hebben, zulks ter beoordeling van de jury.

ZRB 2015 (tot herroeping)

Voor de eerstejaarsvelden en de developmentvelden hanteert de ZRB een afwijkend promotiesysteem bestaande uit een time-trial gevolgd door een indeling op basis van 2 afvarende ploegen voor de snelste acht ploegen conform de indeling gepubliceerd in het RvR.

Aanvullend wordt een C-finale gevaren door verliezers van de eerste ronde na de time-trial. Voor het varen van de time trial gelden speciale vaarregels die gepubliceerd worden op de ZRB-site. Conform artikel 32.5 wordt hier toestemming voor gegeven.

Op basis van het dispensatie artikel 82 RvR krijgt de ZRB voor de hiervoor genoemde velden dispensatie van de volgende bepalingen van het RvR:
1.      In artikel 70.4 wordt de zinsnede ‘binnen één uur na publicatie’ aangepast in ‘binnen 30 minuten na publicatie’.
2.      In artikel 72.1 wordt de zinsnede ‘binnen één uur na de uitspraak’ aangepast in ‘binnen 45 minuten na de uitspraak’.
3.      In artikel 35.1 wordt de zinsnede ‘ten minste twee uur voor de volgende ronde’ aangepast in ‘voor de volgende ronde’.

Op deze manier wordt de logistiek rondom het roeien van de knock-out rondes mogelijk gemaakt.

Heineken Roeivierkamp (tot herroeping)

Op basis van het dispensatie-artikel 82 RvR krijgt de Heineken Roeivierkamp tot herroeping dispensatie van de volgende bepalingen van het RvR:

1.   artikel 38 eerste lid zinsnede ‘op elke wedstrijddag’.
Dit houdt in dat lichte roeiers alleen gewogen hoeven te worden op de eerste wedstrijddag.

2.   Artikel 38 eerste lid zinsnede ‘tussen één en twee uur voor de eerste race’ wordt aangepast in ‘tussen twee en drie uur voor de eerste’ race.
Stuurlieden wegen nog steeds tussen één en twee uur voor de eerste race.’

Skiffhead & Tweehead (tot herroeping)

Op basis van artikel 43.3 van RvR krijgt de organisatie van de Skiffhead en de Tweehead tot herroeping toestemming van het Bestuur om de weging te verplaatsen van 2 à 1 uur naar 3 à 2 uur voor de wedstrijd. Dit houdt in dat lichte roeiers eerder kunnen wegen om op tijd op te roeien en tijdig achter de startlijn te kunnen zijn.

 

Sponsoren en partners KNRB