Sportiviteit

Roeien is een fantastische sport. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen op een prettige en onbezorgde manier hiervan kan genieten. Dit geldt niet alleen voor een wedstrijdroeier of een kamprechter, maar ook als toeschouwer gaat het er om dat je je thuis en veilig voelt in onze sport. De roeisport kent een brede participatie. De roeisport draagt bij aan een gezonde leefstijl en verbindt mensen ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur. Roeien is voor iedereen!

Een veilige (roei)vereniging is het visitekaartje voor nieuwe leden. In de roeisport vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen belangrijk. We hebben hiervoor gedragsregels opgesteld die we met elkaar hebben vastgesteld in de Algemene Vergadering. Regels bij wedstrijden zijn er voor de veiligheid, een eerlijk verloop en het plezier van iedereen. De 11 regels die je moet weten uit het Reglement voor Roeiwedstrijden staan hiernaast als download.

Vertrouwenscontactpersoon KNRB
NOC*NSF heeft het vertrouwenspunt voor de sport ingericht. Daarnaast heeft de KNRB een vertrouwenscontactpersoon, Pieta van Dishoeck. Een VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie. De VCP is aanspreekbaar voor roeiers, ouders van roeiers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders. De KNRB stimuleert roeiverenigingen om ook een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de vereniging aan te stellen. Daarnaast adviseert de KNRB alle verenigingen om ook andere maatregelen te nemen zoals het invoeren van een vrijwilligersverklaring en het opvragen van een verklaring omtrent gedrag.

Schone sport
De sport is tegen doping! Dit geldt ook voor de roeibond. De kernwaarden van het roeien zijn puur, eerlijk, teamwork en gezond! De KNRB heeft haar eigen tuchtreglement inclusief die tegen seksuele intimidatie. Op alle leden van de aangesloten verenigingen is het ‘Nationale Dopingreglement’ van toepassing. Dit hebben we met elkaar afgesproken en vastgelegd in de statuten van de KNRB, de statuten van de aangesloten verenigingen en in het wedstrijdcontract.
Alle actuele informatie hierover staat hier en de meest recente informatie o.a. het nationale dopingreglement (NDR) is te vinden op de site van de Dopingautoriteit.