Wie zijn wij

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is de overkoepelende organisatie van alle roeiverenigingen in Nederland.

De KNRB is opgericht op 21 januari 1917. De KNRB zet zich in voor deze verenigingen op het gebied van accommodatie, roeiwater, opleidingen en promotie van de roeisport. Daarnaast behartigen we de belangen van de topsport ten behoeve van (internationale) uitzendingen naar onder andere WK’s en Olympische Spelen.

Nederland telt 120 roeiverenigingen met 35.000 leden. De verenigingen zijn onder te verdelen in reguliere verenigingen en  studentenverenigingen. De gemiddelde leeftijd van de roeier is ruim 39 jaar en de verdeling mannen/vrouwen is ongeveer 50/50. De grootste groep leden valt in de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar. Bij reguliere verenigingen is de gemiddelde leeftijd 47 jaar en bij studentenroeiverenigingen 22 jaar.

Binnen de KNRB zijn naast een bestuur, medewerkers op het bondsbureau en bondscoaches, veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen.