Organisatie

De KNRB is van én voor de roeiverenigingen ‘samen stimuleren we het roeien in Nederland’.

Onze sportbond focust zich op het ‘sneller roeien’ met de doelstelling om tot de top-vijf van de wereld te behoren, anderzijds is ook ‘meer roeien’ een belangrijke pijler. Tussen 2013 en 2016 hopen we te groeien van 30.000 naar 36.000 leden. Topsport en sportparticipatie ondersteunen elkaar in beide doelstellingen. De toproeiers zijn de helden die met hun prestaties mensen inspireren om (meer) te gaan roeien. De verenigingen zijn cruciaal om de tienduizenden andere roeiers de mogelijkheden te bieden om te roeien. Zij vormen de basis van onze sport.

Binnen de KNRB zijn naast de roeiverenigingen, bondsbestuur, bondsmedewerkers en bondscoaches, veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen. Met elkaar maken we het verschil om hierin succesvol te zijn.


Sponsoren en partners KNRB