Organisatie

De KNRB is van én voor de roeiverenigingen: ‘samen stimuleren we het roeien in Nederland.’

De KNRB wil dit bereiken door de roeisport te laten groeien in de volle breedte en het leveren van topprestaties. De verenigingen zijn cruciaal om de 34.000 roeiers de mogelijkheden te bieden om te roeien. Zij vormen de basis van onze sport. Met gerichte ondersteuning en samenwerking  met de verenigingen kunnen we het verschil met elkaar maken. Toproeien levert daar een gedegen bijdrage aan: winnen met een merkbare uitstraling en duidelijke impact op de roeisport! De toproeiers zijn de helden die met hun prestaties mensen inspireren om (meer) te gaan roeien. Met gerichte ondersteuning en samenwerking  met de verenigingen kunnen we het verschil met elkaar maken.

Binnen de KNRB zijn naast de roeiverenigingen, bondsbestuur, bondsmedewerkers en bondscoaches, veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen. Met elkaar maken we het verschil om hierin succesvol te zijn.


Sponsoren en partners KNRB