Commissies en werkgroepen

Binnen de KNRB zijn naast een bestuur, medewerkers op het bondsbureau en bondscoaches, veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen.

Het bestuur van de KNRB wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door een aantal commissies. De commissies bestaan uit vrijwilligers (veelal oud-roeiers) en verzorgen de voorbereiding voor het te vormen beleid en de uitvoering van het bepaalde beleid.

Alle commissies en werkgroepen worden in meer of mindere mate ondersteund vanuit het bondsbureau. In sommige gevallen is dit alleen in administratief opzicht en in andere gevallen gebeurt dit door de daadwerkelijke inzet van professionals bij de uit te voeren taken.