Commissie aangepast roeien

Doelstelling van de commissie aangepast roeien (CAR) is het landelijk stimuleren van aangepast roeien, zowel op het niveau van sportparticipatie als op wedstrijdniveau. Organisatorische integratie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De leden van de CAR vormen een klankbord waarin alle groepen van aangepast roeiers vertegenwoordigd zijn. Zij bewaken de voortgang van de lopende projecten en dragen nieuwe idee├źn aan om het aangepast roeien zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de roeiers op de verenigingen.

De volgende projecten zijn benoemd:

  • nationale roeitocht (NAR)
  • para-roeien (=wedstrijdroeien)
  • G-roeien
  • (mytyl) schoolroeien
  • algemene informatievoorziening/website/sponsoring/nieuwsbrief
  • opleidingen

Commissieleden
Margriet Zietse, voorzitter
commissieaangepastroeien@knrb.nl
06-40189927

Hanneke Piek, secretaris

Esther van der Loos
ptc@knrb.nl

Betrokken bestuurslid: commissaris sportontwikkeling
Betrokken medewerker: medewerker sportparticipatie