Commissie marathonroeien

De commissie marathonroeien organiseert het Klassement Marathonroeien en stimuleert het marathonroeien in Nederland. Heb je vragen over het organiseren van marathontochten, de marathonkalender, klassementen of specifieke vragen over veiligheid en materiaal, neem contact op met een van de leden van commissie. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de contactpersoon binnen je vereniging.

Taken van de commissie

  • Het vaststellen, bijhouden en publiceren van het Klassement Marathonroeien.
  • Het jaarlijks uitreiken van de ‘KNRB oorkonde van erkenning als marathonroeier’.
  • Het uitreiken van de jaarlijksewisseltrofeeën.
  • Het verzorgen van algemene informatie over het marathonroeien.
  • Het jaarlijks opstellen en uitbrengen van een poster met daarop de jaarkalender.
  • Het organiseren van het najaarsoverleg voor contactpersonen en organisatoren van marathons.
  • Het contact onderhouden met het KNRB bestuur en het bondsbureau over administratieve en financiële ondersteuning.

Commissieleden

commissie@marathonroeien.nl

Rob Muda, voorzitter
06-14875834 / 0294-410923

Martin van der Graaff
06-53627972

Carolien Middelink, marathonkalender
06-41748010

Hessel Tacoma, marathonwedstrijden
06-47452758

Betrokken bestuurslid: commissaris sportontwikkeling
Betrokken medewerker: manager sportparticipatie