Commissie van beroep

Contact
tucht@knrb.nl

Bestuurslid
Secretaris KNRB

Ambtelijk secretaris
Margriet Zietse
margriet.zietse@knrb.nl
020-6462740

Algemene kamer
Leden
Gert Visser – voorzitter
Irene Verheijen
André Everard

Plaatsvervangende leden
Jan Pieter van Dijke
Hans de Haas
Tineke Lely-van Goch

Doping Kamer
Leden
Gert Visser  – voorzitter
André Everard
Jan Jacob Beckeringh

Plaatsvervangende leden
Irene Verheijen
Jan Pieter van Dijke
Pieter Sipkes

Kamer seksuele intimidatie
Leden
Gert Visser – voorzitter
Anita Meiland
Herma van Eijk

Plaatsvervangende leden
Irene Verheijen
Jacqueline Groenweg
Tineke Lely -van Goch

Kamer Wedstrijden

Contact
beroepwedstrijden@knrb.nl

Leden
Remco Nabuurs – voorzitter
Peter Hingstman
Jaap Schouten

Vervangende leden
Roel Lincklaen Arriëns
Rob Bijderwieden
Hans de Haas
Marco Kouwenhoven
Ans Rom Colthof
Vincent van de Want