Stuurgroep Nederlandse Kampioenschappen

Commissieleden
Hubertine Hingstman-Dooren, voorzitter
nkstuurgroep@knrb.nl

Betrokken bestuursleden: commissaris toproeien en commissaris wedstrijden
Betrokken medewerker: manager sportparticipatie