Vertrouwenscontactpersonen

In de roeisport vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen belangrijk. NOC*NSF heeft  het vertrouwenspunt voor de sport ingericht. De KNRB heeft ook een vertrouwenscontactpersoon, Pieta van Dishoeck. Zij is de onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon van én voor de roeibond.

Pieta van Dishoeck is hiermee niet alleen vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze roeigemeenschap, maar ook van onze KNRB-bondsorganisatie. Dit betekent dat naast verenigingen ook medewerkers, coaches, begeleiders of bestuursleden gebruik kunnen maken van haar onafhankelijke rol en contact met haar kunnen opnemen. Als oud Olympiër en erelid van roeivereniging Skøll kent zij de ins en outs van zowel roeien op topniveau als roeien op recreatief niveau.

Zij adviseert en ondersteunt ook de eigen VCP van de roeiverenigingen. Meldingen worden in volstrekte vertrouwelijkheid behandeld. Wel zal er altijd een rapportage over de melding worden gedaan aan het KNRB bestuur (eventueel anoniem) zodat de roeibond weet wat er speelt in roeiend Nederland.

Pieta is te bereiken via: vcp@knrb.nl of telefonisch buiten werktijd: 06-24634822. Een berichtje sturen via WhattsApp naar bovenstaand mobiel nummer kan ook, Pieta antwoordt na werktijd.

Bij afwezigheid of spoed kan ook gebeld worden op 0900–2025590 (vertrouwenspunt voor de sport). De bereikbaarheid van het vertrouwenspunt sport is uitgebreid met WhatsApp 06-53646928. Meldingen (ook via WhatsApp) worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

Taken van de vertrouwenscontactpersoon:

  • Eerste opvang; aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.
  • De klager, beschuldigde, bond of vereniging wordt doorverwezen naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, maar ook naar klacht- of tuchtcommissie van de sportbond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
  • Ondersteunen en adviseren van verenigingen en KNRB bij preventieactiviteiten omtrent ongewenst gedrag.