Visual

Onze opleidingen

De KNRB biedt, op diverse niveaus, coach- en instructeursopleidingen aan. Deze opleidingen hebben als doel het deskundig kader binnen verenigingen te verhogen.

Het deskundig kader is in staat om verenigingsleden goede, veilige, gezonde en gezellige lessen of trainingen te geven, zowel op recreatief als topsportniveau. Dit betekent onder andere dat coaches en instructeurs een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van een sporttechnisch beleid op de vereniging en kennis kunnen overdragen aan andere instructeurs en coaches.

Zowel de coach- als instructeurslijn kent verschillende niveaus. De niveaus zijn afhankelijk van de mate van zelfstandigheid en het niveau waarop coaching of instructie wordt gegeven.

Naast het opleiden van coaches en instructeurs verzorgen wij opleidingen voor kamprechters.

Roei-instructeur 2

De roei-instructeur leert recreatieve roeiers de roeibeweging aan. Veilige, gezonde en gezellige lessen staan hierbij centraal.

> Informatie & data

Roei-instructeur 3

De opleiding tot roei-instructeur 3 is het verlengde van de opleiding tot roei-instructeur 2. Hierbij worden instructeurs opgeleid om vanuit een zelfgemaakt instructieplan en lessenreeks zowel roeiers en instructeurs te kunnen begeleiden.

> Informatie & data

Roeicoach 2

De roeicoach begeleidt wedstrijdroeiers. Verantwoorde en prestatieverbeterende trainingen en de wedstrijdbegeleiding staan hierbij centraal. Het doel van de opleiding tot roeicoach 2 (RC-2) is om beginnende coaches op te leiden die in staat zijn om beginnende en licht gevorderde roeiers te begeleiden op basis van een opgesteld trainingsschema.

> Informatie & data

Roeicoach 3

Een roeicoach 3 is in staat om vanuit een zelfgemaakt jaarplan en trainingsschema wedstrijdroeiers en wedstrijdploegen te coachen en begeleiden die deelnemen aan nationale 2km of 1000m master wedstrijden.

> Informatie & data

Roeicoach 4

Een roeicoach 4 is in staat om zijn lange termijn visie toe te passen in het sporttechnisch beleid, de planningen en programma's van trainingen en wedstrijden. Daarnaast zorgt een roeicoach 4 voor prestatieverbetering bij zowel de roeier, de ploeg als de gehele wedstrijdsectie: beter en sneller roeien met een groter atletisch vermogen.

> Informatie & data

Kamprechters

Geen wedstrijdsport kan zonder regels voor een veilig en eerlijk verloop. In de roeisport zien kamprechters toe op de veiligheid en de eerlijke kansen voor alle deelnemers.

> Informatie & data