Visual

Roei-instructeur 3

Doel

De opleiding tot roei-instructeur 3 (RI-3) is een verlengde van de opleiding tot roei-instructeur 2 (RI-2). Het doel van de RI-3 is om instructeurs op te leiden die vanuit een zelfgemaakt instructieplan en lessenreeks gevorderde roeiers begeleiden. Verder wordt van een RI-3 verwacht dat hij een actieve rol speelt in de kennisdeling en het begeleiden van andere instructeurs op de vereniging. Ook dient de RI-3 activiteiten binnen de vereniging te kunnen organiseren.

 Opzet van de opleiding en toetsing

De opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten en individuele opdrachten. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn de koppeling tussen theorie en praktijk en je eigen ontwikkeling als instructeur. Daarnaast is er aandacht voor de organisatie van de instructie op de eigen vereniging en het opleiden van kader (andere instructeurs). De opdrachten bestaan uit huiswerkopdrachten, een meefietsstages en proeven van bekwaamheid (PvB’s). Om in aanmerking te komen voor het diploma van roei-instructeur 3 moeten alle opdrachten met een voldoende zijn afgesloten.

Bijeenkomsten

 • vijf theoriedagen van 6 uur
 • twee praktijkdagen van 6 uur
 • huiswerkopdrachten, meefietsstages en beoordeling van PvB’s van ongeveer 60 uur

Totaal ongeveer 100 uren.

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden elke 2 à 3 weken plaats.

Kerntaken

PvB 3.1 Geeft instructie en stimuleert de sportieve ontwikkeling van roeiers
PvB 3.2 Neemt (afroei)-examens en vaardigheidsproeven af
PvB 3.3 Organiseert activiteiten binnen de vereniging
PvB 3.4 Stuurt sporttechnisch kader aan

Thema’s

Onderstaande thema’s staan centraal in de opleiding:

 • jaarplan
 • trainingsleer
 • roeitechniek
 • didactiek en praktijk van instructie
 • instructieplan
 • blessures
 • opleiden van kader
 • afstellen

Instroomeisen

 • minimale leeftijd van 18 jaar
 • in het bezit zijn van het diploma RI-2
 • in een C1/gladde skiff kunnen roeien
 • minimaal twee jaar ervaring als instructeur hebben
 • lid zijn van een roeivereniging aangesloten bij de KNRB
 • ten tijde van de opleiding instructielessen verzorgen of een beginnende roeiploeg instructie geven
 • bij aanvang van de opleiding een PvB-beoordelaar (iemand met een diploma RI-3) binnen de eigen vereniging hebben

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen €325,-. Dit is inclusief alle bijeenkomsten en het opleidingsmateriaal.

Toetsdocumenten

Alle KNRB-opleidingen voldoen aan de certificering van NOC*NSF. In het kader hiervan zijn verschillende toetsdocumenten opgesteld. Dit betreft een Kwalificatieprofiel roei-instructeur en Toetsdocument RI-3. De documenten bieden achtergrond over de eisen waaraan je aan het einde van de opleiding moet voldoen en op welke wijze de beoordeling en toetsing plaatsvindt. Het is belangrijk deze documenten voor de start van de opleiding door te nemen.