roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Besluit restitutie inschrijfgelden afgelaste wedstrijden

Wegens afgelasting van wedstrijden heeft de KNRB de volgende besluiten genomen voor de Gyas-Hunze 2020, Ringvaartregatta 2020, Heineken Roeivierkamp 2020 en de competitiebokalen 2020.

Gyas-Hunze 2020

100% van het inschrijfgeld terugbetalen aan de verenigingen voor de ploegen die niet hebben kunnen starten.
40% van het inschrijfgeld terugbetalen aan de verenigingen voor de ploegen die de zaterdag wel, maar de zondag niet hebben kunnen starten.

Na overleg met de commissie wedstrijden heeft het bestuur besloten dat de wedstrijdorganisatie:
– De ploegen die niet hebben kunnen starten volledig dient te compenseren.
– De ploegen die de zaterdag wel hebben kunnen starten, maar de zondag niet, voor 40 procent gecompenseerd dienen te worden.

Ringvaartregatta 2020

100% van het inschrijfgeld terugbetalen aan de verenigingen.

Ploegen kunnen zich zonder consequenties terugtrekken tot de sluiting van de inschrijving. Een betalingsverplichting ontstaat daarom pas op het moment van de sluiting van inschrijvingen. De afgelasting van de wedstrijd voor sluiting in de inschrijving betekent automatisch een annulering van alle inschrijvingen, want er zal zeker geen wedstrijd zijn. De wedstrijdorganisatie moet het volledige inschrijfbedrag terug betalen.

Heineken Roeivierkamp 2020

55% van het inschrijfgeld terugbetalen aan de verenigingen.

Afgelasting van de wedstrijd vond plaats na sluiting inschrijving. De wedstrijdorganisatie heeft kosten gemaakt voor het organiseren van de wedstrijd en de KNRB ziet een restitutie van 55% van de inschrijfgelden als passend percentage.

Competitiebokalen 2020

100% van het inschrijfgeld terugbetalen aan de verenigingen en geen afdracht van de wedstrijdbijdrage.

In het competitiejaar 2020 hebben er vanwege het coronavirus geen wedstrijden plaatsgevonden. Er kan geen klassement opgemaakt worden. De NSRF dient het volledige inschrijfgeld te retourneren en hoeft geen wedstrijdbijdrage af te dragen.