roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Bijwerken ledenadministratie

Het is weer tijd om de ledenadministratie bij te werken. Conform ons Huishoudelijk Reglement verzoeken wij onze leden om twee maal per jaar de ledenadministratie bij te werken. “Een keer in de eerste vier weken van het nieuwe kalenderjaar (met peildatum 1 januari) en een keer in de laatste 4 weken van het verenigingsjaar van de betreffende lidvereniging.

We roepen alle verenigingen wiens boekjaar 31 december afloopt op hun ledenadministratie uiterlijk 31 december bijgewerkt te hebben, zodat we aan het begin van het jaar de eindafrekening van de contributie van 2021 kunnen versturen. Let op: Het afmelden van leden voor het jaar 2022 kan tot uiterlijk 31 december. Na deze datum is het niet meer mogelijk om opzeggingen te verwerken uit 2021.

Tevens sturen we eind januari aan alle verenigingen de voorschotnota voor het jaar 2022. We willen dan ook alle verenigingen verzoeken om hun administratie hiervoor uiterlijk 31 januari bij te werken. 

Mochten hierover nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met [email protected]