roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Blauwdruk kalender Nationale wedstrijden

Sinds jaar en dag was het opstellen van de kalender voor de Nationale wedstrijden een grote klus. De verschillende wedstrijden hebben voorkeuren die de commissie Nationale wedstrijden verenigde in een kalender.

Met de wens om de roeier meer centraal te zetten en te anticiperen op de toename van het aantal (wedstrijd)roeiers, geven we de kalender vorm door een blauwdruk van de wensen vanuit de roeiwereld. Denk hierbij aan de input van roeiers, (prof)coaches, wedstrijdorganisaties en verenigingen over wedstrijdcycli, vrijwilligers, uit te schrijven nummers, het starten van buitenlandse wedstrijden en de (door)ontwikkeling van teams en roeiers. 

Wij zullen de wedstrijdorganisaties op de hoogte stellen van de blauwdruk en de toelichting. De KNRB zal de wedstrijdorganisaties vragen om (tot 23 mei) hun voorkeur op te geven en de KNRB zal 1 juni een conceptkalender publiceren. De wedstrijdorganisaties kunnen eventueel bezwaar maken tot 15 juni; 1 juli wordt de definitieve kalender voor 2023 gepubliceerd. 

De blauwdruk en de toelichting hierop zijn hier te vinden. Willen jullie dit ook delen met betrokkenen binnen jullie vereniging?