roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

BOSA-subsidie kan voorlopig open blijven, maar wees op tijd

Al eerder berichtten wij over het snelle slinken van het resterende budget van de subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Vorige week bleek dat de minister van VWS het plan heeft om via een zogenaamde kasschuif €22,5 mln van het budget voor volgende jaren naar voren te halen. Hiermee kan de regeling dit jaar langer open blijven.

We interpreteren dit als een voorlopige oplossing, omdat het probleem van te weinig budget hiermee vooruitgeschoven wordt naar volgende jaren en zelfs vergroot wordt, als er geen structurele vergroting van het budget voor volgende jaren op volgt. Daarom blijft de politieke werkgroep van NOC*NSF, in samenspraak met de sportbonden, aandringen op een definitieve oplossing, om te beginnen in de Rijksbegroting voor 2025.

Ondanks de voorgenomen verhoging van het BOSA-budget voor 2024, houden we er rekening mee dat het maximaal beschikbare budget (ruim) voor het einde van dit jaar alsnog wordt bereikt, omdat de voorgenomen verhoging feitelijk slechts een compensatie vormt voor het ook al doorgeschoven tekort uit 2023. Maak hier dus op tijd gebruik van voor je roeivereniging.


Bij de aanvraag wordt gevraagd om jullie Bondsnummer. Die is te vinden in het ledensysteem bij Instellingen > Algemeen > Clubdetails (zie verenigingsnummer). Het nummer begint met KNRB gevolgd door 4 cijfers, bijvoorbeeld KNRB1234.

Je kunt je ook aanmelden voor de BOSA Alert. Je ontvangt dan een e-mail als er nieuwe informatie over de regeling wordt geplaatst.