roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Bundeling van kracht ter bevordering Vrouwelijk Leiderschap in de sport (kennis, kracht en kleurrijk)

SER Topvrouwen, NOCNSF, het Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport (LNVS) en De Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) slaan de handen ineen en roepen vrouwen in Nederland op om actief te worden in sportbesturen.

Het aandeel vrouwelijke bestuurders in Nederlandse sportbonden ligt al jaren rond de 20 procent. Eén op de drie bonden heeft een bondsbestuur met alleen mannen*. Hier willen we met elkaar op internationale vrouwendag aandacht aan besteden, want diversiteit in sportbesturen zorgt voor besluitvorming vanuit meerdere invalshoeken worden genomen en een betere aansluiting bij de diversiteit van sporters.

Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter NOCNSF); “Er zijn talloze geschikte vrouwen in de sport die twijfelen een bestuursfunctie te vervullen, omdat het toch een gebied is waarin vooral mannen actief zijn. Terwijl ik uit eigen ervaring kan spreken dat vrouwelijke bestuurders een vernieuwde dynamiek met zich meebrengen en met een andere blik naar zaken kunnen kijken. Dat is alleen maar van enorme toegevoegde waarde voor de Nederlandse sport. Ik moedig vrouwen dan ook aan hun hart
te volgen en de stap te zetten.”

Er is vanuit de sportwereld het initiatief om meer vrouwen te mobiliseren voor topfuncties in sportbesturen. Om dit te bevorderen bevat de database van SER topvrouwen een mogelijkheid om aan te geven of je interesse en/of ervaring hebt in de sportsector.

Carolina Wielinga (commissaris KNRB); “Ik had interesse om mijn toezichthoudende ervaring en netwerk in te zetten voor de sport, maar ik kwam pas in actie nadat ik via via geattendeerd werd op een vacature. Deze optie in de SER Topvrouwen database helpt om vrouwen bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn binnen sport besturen.”

Met deze oproep willen we genderdiversiteit in sportbesturen stimuleren en vrouwen in de sport met elkaar verbinden, aanmoedigen, versterken en inspireren. Diversiteit in de sport kan bijdragen aan een juiste afspiegeling van de maatschappij. Een maatschappij waarin vrouwen hun talenten en
ambities na kunnen streven in welke hoedanigheid dan ook!

SER Topvrouwen ondersteunt dit initiatief van harte en nodigt board ready vrouwen die een bestuurlijke functie in de sportsector ambiëren zich in te schrijven in de database. Daarnaast nodigt zij ook sportbesturen die op zoek zijn naar deze vrouwen uit zich aan te melden om de database hiervoor te raadplegen.

* https://www.mulierinstituut.nl/actueel/gendergelijkheid-in-sportbesturen-nederland-internationaal-in-middenmoot/