roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Chris IJsbrandy benoemd tot erelid van de KNRB

Chris IJsbrandy is afgelopen AV, 20 november 2021, benoemd tot erelid van de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Hieronder kun je lezen hoe Chris door het bestuur is toegesproken.

”Chris, je hebt de afgelopen jaren niet alleen een onschatbare bijdrage geleverd aan de topsportprestaties van de roeibond, maar ook om de voor vele onzichtbare bijdragen word je door ons als bestuur enorm gewaardeerd.”


Beste Chris,

Het is een genoegen om als nestor in het bestuur jou te mogen toespreken bij jouw afscheid na een periode van bijna 9 jaar als commissaris topsport. Ik heb je leren kennen tijdens een ledenbijeenkomst in de zomer van 2012. Je was nog wedstrijdcommissaris van Het Spaarne en vroeg in die vergadering nadrukkelijk voor een betere aansluiting van het juniorenroeien bij het toproeien en om daar ook middelen voor vrij te maken. Daarnaast vond je dat het scullen meer aandacht moest krijgen bij de senioren, om zo de top-5 ambitie waar te maken. Toen wij negen maanden later samen toetraden tot het bestuur, waren dat ambities waar we elkaar makkelijk op konden vinden.

Na Londen bevond het Nederlandse toproeien zich in mineur. De resultaten waren op zijn zachtst gezegd teleurstellend en de onderlinge relaties flink verstoord. Joop Alberda was aangetrokken om orde op zaken te stellen en snel daarna werd Hessel aangesteld als technisch directeur. Jij en Hessel hebben de afgelopen jaren opgetreden als een krachtig duo in het toproeien. Dit heeft nadrukkelijk een stempel gezet op de cultuur, waarbij niemand belangrijker is dan het collectief. Dat adagium is met de jaren versterkt en een belangrijke factor geweest voor de successen die we de recent hebben kunnen vieren.

Niet alles verliep altijd van een leien dakje. Ronduit teleurstellend was het resultaat tijdens de WK in Amsterdam, waar op de slotdag de aanwezige Koning geen enkele Nederlandse ploeg kon zien strijden voor de medailles, domweg omdat er geen finaleplaatsen waren behaald. Gelukkig ligt het niet in je karakter om je door tegenslagen uit het veld te laten slaan. Samen met Hessel en het coachteam bouwde je aan het programma en ook aan de relatie met NOC*NSF. Dat creëerde vertrouwen en zorgde voor de broodnodige middelen om het programma uit te kunnen voeren. Het grootste compliment dat je in mijn ogen kreeg was de opmerking dat je in de ogen van NOC*NSF niet mocht vertrekken voordat de Olympische Spelen in Tokio waren afgerond. Dat zou een te groot risico zou kunnen zijn voor de prestaties aldaar. Het kenmerkt de daadkracht van de roeisport dat ze prompt bereid was om de statutaire bestuurstermijn van 6 naar 9 jaar te verlengen.

Het aantal medailles per toernooi is in de recente jaren ongelooflijk hoog. Met enige regelmaat staan we als land bovenaan de medaillespiegel. Medailles in het scullen zijn daarbij een belangrijke factor, zoals je destijds vanuit Het Spaarne al had voorspeld. Daar waar bij het juniorenroeien een medaille op een WK vroeger een zeldzaamheid was, scoren we nu met regelmaat eremetaal. Datzelfde geldt voor de U23-categorie. Dit is mede het resultaat van een bestuurder met een heldere visie, die ook in stormachtig weer de ingezette koers weet vast te houden. Tussendoor zijn momenten van evaluatie, waar jij goed weet te luisteren naar de mensen om je heen.

Naast de aandacht voor het toproeien en talentontwikkelingen draai je er ook niet je hand voor om om je collega’s te helpen ideeën uit te werken. Ondernemerschap en een projectmatige aanpak zijn daarbij voor jou belangrijke elementen, iets waar we in onze organisatie best nog een tandje bij kunnen zetten. Die inbreng doe je op een collegiale manier en je hebt daarmee bijgedragen aan de plezierige onderlinge verhoudingen.

Chris, je hebt de afgelopen jaren niet alleen een onschatbare bijdrage geleverd aan de topsportprestaties van de roeibond, maar ook om de voor vele onzichtbare bijdragen word je door ons als bestuur enorm gewaardeerd. Daarom hebben we besloten om de Algemene Vergadering het voorstel te doen om je te benoemen tot erelid van de Koninklijke Nederlandse Roeibond.