roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Contributie in 2024

De contributie wordt per 2024 met 10% verhoogd op basis van de inflatie. Dit is conform art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB.

De stijging van 10% betreft de stijging met het consumentenprijsindexcijfer van 2022 (conform CBS). Zoals vastgelegd in art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB is deze verhoging beperkt tot de inflatie. Ook op de minimale bijdrage van begunstigers wordt de stijging van 10% toegepast.

Voor het verenigingsjaar 2024 bedraagt de contributie:

Voor senioren€44,73
Voor junioren€25,12

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de bijdrage per lid aan NOC*NSF. Deze bedraagt voor het verenigingsjaar 2024:

Voor senioren€ 0,29
Voor junioren€ 0,16