roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

De recreatieve roeier zoekt verbinding, beweging en uitdaging

Wie is de recreatieve roeier en wat drijft hem/haar? Deze vragen vormden het hart van het onderzoek van de Commissie Recreatief Roeien. Maar liefst 83 respondenten deelden hun inzichten. Het volledige rapport, waarin er dieper wordt ingegaan op de behoeften en kenmerken van deze specifieke groep binnen de roeisport, is nu beschikbaar om te lezen.

In 2020 werd de Commissie Recreatief Roeien in het leven geroepen met de taak de belangen van de naar schatting 20.000 recreatieve roeiers te behartigen. Echter, al snel rees de vraag: wie ís deze recreatieve roeier eigenlijk? Bestaat er wel een eenduidig profiel van de recreatieve roeier?

Wie is de recreatieve roeier eigenlijk? En wat drijft deze doelgroep?

De hoofdvraag van het onderzoek Recreatief Roeien

Kwalitatief onderzoek

Om deze vragen te beantwoorden, concludeerde de commissie dat een grondig begrip van de doelgroep essentieel was. Wie is de recreatieve roeier? Hoe roeit deze roeier? Welke faciliteiten en informatiebronnen gebruikt de recreatieve roeier al? Wat zijn de behoeften? Om dit te achterhalen, voerde de commissie kwalitatief onderzoek uit door directe gesprekken met de roeiers.

Het Rapport Recreatief Roeien

De resultaten zijn duidelijk: de recreatieve roeier zoekt vooral verbinding, beweging en uitdaging. Deze inzichten sluiten aan bij de missie van de KNRB, die zich inzet voor het verbinden, vernieuwen en vertegenwoordigen van de roeisport in al haar facetten.

De Commissie Recreatief Roeien bedankt alle betrokkenen voor hun waardevolle bijdrage aan dit onderzoek. Met deze nieuwe inzichten zal de commissie zich blijvend inzetten voor de belangen van de recreatieve roeier en streeft zij naar verdere samenwerkingen om het recreatieve roeien te bevorderen en te stimuleren.