roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

De Roeiwaterenkaart; een handig lobby-middel en een informatiebron voor verenigingen

Begin 2021 is de Roeiwaterenkaart Nederland gepresenteerd, een digitale kaart waarop precies staat aangegeven welke wateren gebruikt worden om te roeien. Basis daarvoor is een inventarisatie geweest bij de roeiverenigingen, waarna de gegevens via het GIS-systeem op een digitale waterkaart zijn verwerkt. We maken daarbij een onderscheid in A- en B-wateren; A-wateren zijn de wateren die vanuit een roeiclub bijna dagelijks  worden gebruikt, B-wateren zijn de wateren die incidenteel worden gebruikt voor een toertocht, een wedstrijd of een ander roei-evenement.

Lobby-middel

De Roeiwaterenkaart Nederland is een initiatief van de commissie Roeiwateren van de KNRB. Die commissie is belast met de behartiging van de belangen van het roeien, als gebruiker van het openbaar vaarwater. Voor die belangenbehartiging is de Roeiwaterenkaart een handig middel. Naast die kaart staan de inrichtingseisen, waaraan roeiwateren zou moeten voldoen, inmiddels op papier, deels in de Richtlijnen Vaarwegen 2020 van Rijkswaterstaat, deels in het nieuwe Handboek Roeiaccommodaties van de KNRB.

“Met de Roeiwaterenkaart en met de inrichtingseisen weten we wat we willen bereiken in de gesprekken, die we voeren met het rijk, provincies en waterschappen”, zegt Frank Jibben van de commissie Roeiwateren, “maar ook de besturen van de roeiverenigingen kunnen die gegevens gebruiken in de lobby bij hun eigen gemeente.”

Informatiebron

Op de Roeiwaterenkaart staat ook de locatie van de roeiverenigingen aangegeven. Even doorklikken en per vereniging vind je ook wat nadere informatie, zoals het aantal roeibewegingen. De kaart kent ook een aantal informatielagen, die gekoppeld zijn aan websites van andere instanties of overheden. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke overheidsinstantie de beheerder is van een bepaald vaarwater. Of kun je zien welke vergunningsaanvragen, bestemmingsplanwijzigingen of andere procedures er lopen in de directe omgeving van je roeiclub. Informatie die soms goed van pas kan komen bij het besturen van een roeiclub.

Zie hier:

Heb je als vereniging hulp nodig bij het lobbyen of wil je meer informatie met betrekking tot het roeiwater dan kun je contact opnemen met de commissie Roeiwateren via [email protected] en/of kijken in het kennisplein over roeiwater.