roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Eerste Digitale AV een feit

Vorige week dinsdag 16 juni vergaderde de KNRB voor het eerst digitaal in een Algemene Vergadering. Maar liefst 69 verenigingen met 100+ deelnemers waren aanwezig om een aantal belangrijke besluiten te nemen. Zo werd Carolina Wielinga geïnstalleerd als nieuwe commissaris marketing en communicatie. Het KNRB bestuur is nu weer volledig op sterkte.

Verder heeft de Algemene Vergadering een aantal besluiten aangenomen die samen een belangrijke stap vormen in de modernisering van de roeibond. De ouderwetse -ch werd statutair geschrapt uit Nederlandse zodat de binnenkort bekend te maken nieuwe huisstijl consistent is en aansluit bij wie we zijn. De toegankelijkheid voor nieuwe lidverenigingen werd vergroot door het vereiste dat zij moeten worden voorgedragen te door twee bestaande leden te schrappen. Nu beslist de Algemene Vergadering (en een aantal kandidaten treedt mogelijk in het najaar weer toe). Een systeem van directe binding van de roeiers aan de bond ten behoeve van een veilig sport klimaat, dopingzaken en matchfixing is statutair verankerd.

Deze mogelijkheid van directe binding opent ook mogelijkheden om roeiliefhebbers (veilig) in de roeigemeenschap op te nemen die (nog) niet lid zijn van een vereniging. Denk bijvoorbeeld aan oud studenten die wel verbonden willen blijven met het roeien maar nog niet weten waar ze komen te werken, of eerst aandacht willen hebben voor hun jonge gezin. De licentie kan ook helpen om opleidings- en examenlasten te verminderen. Daarvoor is dan nog wel een algemeen roeidiplomasysteem vereist dat nog ontwikkeld moet worden, maar waar de leden erg enthousiast over waren tijdens het Aegon Nationaal Roeicongres in januari en de voorzittersdiners. Tenslotte heeft de roeibond zich voor dopingzaken aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR). De KNRB tuchtcommissie heeft (gelukkig) weinig ervaring terwijl het vaak om zeer technische en in elk geval belangrijke zaken gaat. Het ISR heeft die routine en kennis wel.

Deze besluiten moderniseren de bond en verhogen de toegankelijkheid van het roeien. Dat past bij onze waarden inclusiviteit, gelijkheid en transparantie. Dat werd temeer duidelijk nu er bij geen van de voorgestelde wijzigingen ook maar één tegenstem was!

https://storage.knrb.nl/2020/04/4c76b271-carolina-wielinga.jpg

Introductie Carolina Wielinga als commissaris marketing en communicatie
Carolina heeft meer dan 25 jaar ervaring in toezichthoudende functies als commissaris en in diverse financièle functies bij verschillende internationale bedrijven. Sinds begin 2018 is Carolina werkzaam als CFO van BDR Thermea Group. Ze is lid bij RV Naarden en ooit begonnen met roeien bij G.S.R. Aegir.

De covid-19 situatie geeft aan hoe belangrijk het is om gezond te blijven, te bewegen en eenzaamheid tegen te gaan door actief te zijn in het verenigingsleven. Maar ook hoe belangrijk de energietransitie en schoon water is voor onze toekomst. Roeien is bij uitstek geschikt om deze verbindingen te maken oa met het bedrijfsleven. Daar wil ik mij graag voor inzetten.” – Carolina Wielinga