roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Enquête diversiteit: hoe inclusief is de roeisport?

Eind vorig jaar zijn een aantal brainstormsessies gehouden met leden van studenten- en algemene roeiverenigingen over de thema’s diversiteit en inclusie. Uit deze sessies bleek dat niet iedereen binnen de roeiwereld inclusie ervaart op basis van facetten zoals afkomst, seksualiteit, gender etc. Daarom is begin 2021 de kersverse commissie ‘diversiteit en inclusie’ opgericht met de doelstelling om er samen voor te zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen in de roeisport. 

Inmiddels is de commissie hard aan de slag met het in kaart brengen van de knelpunten, in gesprek met verschillende experts om de kennis te vergroten en is er een start gemaakt om deze kennis te kunnen delen met bestuurders van verenigingen en overige geïnteresseerden. 

Daarnaast is de commissie momenteel bezig om de diversiteit en inclusie (of het gebrek hieraan) in de roeiwereld in kaart te brengen. Hiervoor hebben wij een enquête opgesteld met een aantal gerichte vragen over hoe roeiliefhebbers de inclusiviteit en diversiteit ervaren binnen de roeiwereld. Op basis van de resultaten kunnen er gerichte stappen worden gezet om iedereen zich thuis te laten voelen in de roeisport.

Help jij ook mee?

Wil jij samen met ons ervoor zorgen de roeisport een veilige en inclusieve plek is voor iedereen? Vul dan nu de enquête in! Hiermee vergaart de commissie beter inzicht in de samenstelling van de roeipopulatie en meer inzicht in de huidige status omtrent inclusie. Invullen kost je een kleine 5 minuten!

Ga naar de enquête

Wil je naast het invullen van de enquête verder meedenken over het onderwerp? Laat je email achter aan het eind van de enquête of mail naar [email protected].