roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Hoe verder als roeivereniging na corona?

Meer uitstroom en minder instroom van leden dan voor corona. Minder contributie inkomsten. Wachtlijst voor de beginnerscursus. Geen clinics afgelopen jaar. Geen bedrijfsroeien. Geen schoolroeien. Een baromzet die tot nul is gedaald en ga zo maar door. De begroting staat onder druk. Hoe houd je je leden gemotiveerd? Hoe verder als roeivereniging na corona?

Doe mee met de twee interactieve online SWOT-workshops van Stichting Roeicoach. SWOT staat voor: Strengths (sterke punten), Weakness (zwakke punten), Opportunity (kansen) and Threats (bedreigingen). Inventariseer samen met collega bestuurders de kansen en bedreigingen die op je vereniging afkomen. Heb hier bij ook oog voor trends en ontwikkelingen die naast corona ook impact hebben op de roeivereniging. Inventariseer ook de sterke en zwakke punten van je roeivereniging. In workshop 2 bouwen we voort op de resultaten van workshop 1, inclusief het ‘huiswerk’ n.a.v. workshop 1.

Hoe verder met de resultaten van de SWOT-analyse?

Combineer de kansen en bedreigingen met de sterke en zwakke punten van je vereniging en je krijgt in beeld welke stappen je als vereniging kunt of moet zetten om de corona crisis te boven te komen. Welke sterke punten moeten, gezien de bedreigingen, zeker worden behouden? Welke zwakke punten moeten worden verbeterd om de kansen die zich voor doen, te kunnen pakken. Vervolgens brengen we in beeld wat als vereniging nodig is om het meeste uit de kansen halen en hoe we om gaan met de bedreigingen die onafwendbaar op je roeivereniging afkomen. Omdat je niet alleen denkt vanuit de huidige situatie met als vertrekpunt je roeivereniging, maar ook kijkt naar de kansen en bedreigingen die ‘van buiten’ op je vereniging afkomen, breng je op een systematische wijze in beeld hoe zinvolle stappen te zetten om als vereniging sterk(er) uit de corona crisis te komen.

  • Datum workshop 1: donderdag 20 mei 2021
  • Datum workshop 2: donderdag 27 mei 2021
  • Deelnemers: bestuurders van roeiverenigingen
  • Maximaal aantal deelnemers: 12 roeiverenigingen. Elke roeivereniging doet met twee bestuursleden mee aan de workshop. 24 deelnemers maximaal.
  • Kosten: EUR 80,00 voor twee deelnemers van één vereniging voor workshop 1 en 2

Begeleider SWOT-analyse vanuit Roeicoach: Theo van den Broek (professioneel ervaring met het begeleiden van SWOT-analyses bij organisaties, bedrijven én sportverenigingen).

Inschrijven

Ga naar de website Stichting Roeicoach: www.roeicoach.com.