roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Huidige stand van zaken roei-initiatieven

Op woensdag 20 januari heeft de commissie Nationale Wedstrijden een bericht gestuurd naar verenigingsbestuurders en wedstrijdorganisaties. Met dit bericht wil de commissie de bestuurders en wedstrijdorganisaties een overzicht geven van de verschillende initiatieven die worden ondernomen zodat de roeigemeenschap zich, waar mogelijk, aansluit om de roeiwereld uitdagende roei-evenementen te bezorgen.

Veel van onze reguliere wedstrijden en evenementen zijn door Corona afgelast, althans in de originele vorm. Gelukkig zijn er veel actieve roeiers, commissies en verenigingen die ondanks alle beperkingen proberen om alternatieve wedstrijden en evenementen te organiseren. Als Commissie Nationale Wedstrijden van de KNRB steunen wij deze initiatieven enorm en proberen wij mensen en initiatieven met elkaar te verbinden. Denk daarnaast ook aan onderlinge sparsessies. Zelfs een simpele race waarbij roeiers zichzelf met anderen kunnen vergelijken, is in deze tijd zeer welkom.

Neem gerust contact met ons op wanneer wij daarbij van dienst kunnen zijn via [email protected].

NOC*NSF
Er is wekelijks contact met het NOC*NSF om te bespreken wat de kansen zijn voor de (roei)sport naar aanleiding van de maatregelen van de overheid. Wij blijven benadrukken dat de regel ‘geen 1,5 meter tijdens de sportactiviteit’ voor de roeiwereld heel goed beheersbaar is. Toch zal het NOC*NSF onder de huidige omstandigheden wat betreft Corona nooit zwart op wit hiermee in kunnen stemmen. Dit zou immers de sluizen open zetten voor andere sporten om óók permanente uitzonderingen te krijgen en die ruimte is er nu niet. We benadrukken de bewustwording voor het bewegen (tegenover de ongezondheid van het niet-bewegen). Het NOC*NSF voert fieldlab-experimenten uit om hun boodschap van sport extra kracht bij te zetten in hun gesprekken met VWS.

Langebaanwedstrijden
Op 25 januari komen de verschillende vertegenwoordigers van de langebaanwedstrijden bij elkaar, samen met vertegenwoordigers uit de roeiwereld die in contact staan met de doelgroepen. Als we kijken naar de huidige situatie (lockdown, geen wedstrijden, grotendeels roeien in eenpersoonsboten), beseffen we allemaal dat de wedstrijden waarschijnlijk niet meer doorgaan zoals we gewend zijn. Daarom worden de handen ineen geslagen om te kijken wat er wél kan, maar ook hoe we zo goed mogelijk binnen de mogelijkheden de verschillende doelgroepen kunnen bedienen. We kijken naar junioren, senioren, masters en hoe deze evenredig vertegenwoordigd zijn op deze wedstrijden.
Er wordt ook naar creatieve oplossingen zoals:

– Een Virtuele Vieren competitie 
– Een Virtuele Jeugd/Skiff/Head  met gebruik van bijvoorbeeld Strava of Time-Team
– Een wedstrijd gespreid over meer dan twee dagen
– Het verplaatsen van de wedstrijd naar een andere datum

Kortebaanwedstrijden
De nationale twee-kilometerwedstrijden overleggen regelmatig met elkaar om tot een evenwichtige kalender met verschillende klassementen te komen. Op woensdag 20 januari was er een overleg waarin ook wordt gekeken naar het gehele twee-kilometerseizoen. Als er minder mogelijkheden zijn, moeten ook deze wedstrijden samen kijken hoe er een evenwichtige verdeling komt voor de roeiwereld. Hoewel er nu niks bekend is, willen we graag klaar staan als er wel weer wat mag. De wedstrijdleidingen zijn in een vergevorderd stadium een matrix te ontwerpen die het op- en afschalen van deze 2k-wedstrijden mogelijk maakt.  Er zal afhankelijk van de maatregelen aan de hand van deze matrix snel gehandeld worden, alles met als doel om te denken en handelen in mogelijkheden ten aanzien van alle doelgroepen. Hoe de klassementen een rol gaan spelen binnen zowel de kortebaan als langebaanwedstrijden wordt zeker meegenomen in de gesprekken. Ook kijken we specifiek met de Willem-Alexanderbaan en Bosbaan naar mogelijkheden voor roei-evenementen. Wat het NK-Klein betreft: roeien behoort (helaas) niet tot de topcompetities in Nederland en we kunnen als zodanig niet alsnog een wedstrijd organiseren, mochten we ons in april in de situatie bevinden dat er geen wedstrijden georganiseerd mogen worden. Er zal dan ook geen tijdelijke uitbreiding komen van de groep topsporters voor de groep die wensen deel te nemen aan het NK. Uiteraard kijken we ook voor deze groep wat er wél mogelijk zou kunnen zijn.

Juniorenwedstrijden
Ook voor de junioren bestaan er al verschillende wedstrijdorganisaties die bereid zijn om te schakelen als het kan, dit overleg is ook gaande. Voor de wedstrijdroeiende junioren wordt er gewerkt aan een skiffwedstrijd in Heemstede over vier (4) tot zes (6) kilometer, zodra de competities bij andere sporten worden opgestart. Daarnaast werken de Hunze-Gyas en MWC-Saurus aan vervangende wedstrijden voor de Head en de Heineken. Door de onzekerheid van de strenger wordende maatregelen zijn er nog geen data aan gekoppeld. Deze worden gecommuniceerd zodra sport in competitieverband weer is toegestaan voor junioren. Voor de competitieroeiende junioren zijn verschillende regionale wedstrijden (volgens DiNho-format) ook ondernemend. De eerder genoemde Virtuele Vieren competitie is daar een goed voorbeeld van. We zien dat in Nederland alle districten voornemend zijn het DiNho-format te omarmen. Eventueel contact hierover kan gelegd worden via [email protected]. Mochten er initiatieven zijn voor junioren, dan kunnen deze via [email protected] toegevoegd worden aan de junioren agenda.

Competitieroeien
Op zaterdag 17 januari zijn alle wedstrijdorganisaties bijgepraat over de beslismomenten en stand van zaken. Tevens is er een goed bezochte presentatie en vragensessie geweest, gegeven door de twee wedstrijden die in het najaar (bijna) doorgingen. De competitiecommissie zal kennisuitwisseling stimuleren tussen de wedstrijden en ondersteunt actief initiatieven voor regionale wedstrijden binnen één stad tussen de studenten-, algemene en juniorenverenigingen zodra dit weer kan. Verenigingen hebben aangegeven zelf de bal op te gaan pakken voor organisatie van deze regionale wedstrijden, voor ondersteuning kan er altijd gemaild worden naar [email protected]. Tevens is er een besluit genomen omtrent de bokalen, zie daarvoor het bericht op ROEIEN.nl.

Op onze website houden wij een overzicht bij van de status van bovengenoemde overleggen. Hier kunt u altijd de meest actuele informatie terug vinden.

Wij roepen alle verenigingen op om ook zelf kleine sparwedstrijden te gaan organiseren. Dat zijn realistische mogelijkheden voor een situatie die na de huidige lockdown kan ontstaan. Leg contact met een vereniging in de buurt en kijk hoe je met elkaar veilig en binnen de regels iets kan opzetten. Staat er al iets op de planning: geef dit dan door aan [email protected] . Op deze wijze kunnen we dan zien in welk gebied en voor welke verenigingen er wel of geen sparwedstrijden zijn. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van het KNRB inschrijfsysteem. Daarnaast kunnen we op deze manier verenigingen in gebieden zonder activiteiten aansporen om iets te organiseren zodat iedereen de komende maanden de kans krijgt om toch competitief enkele halen te maken ondanks dat grotere wedstrijden niet door kunnen gaan.