roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

In memoriam: Rody Rijnders

Heden ontvingen wij het droevige bericht, dat op 15 januari is overleden

Rody Rijnders

Met hem verliest de Nederlandse roeiwereld niet alleen een olympische medaillist, maar vooral ook een kleurrijk, toegewijd en karaktervol lid.

Rody begon zijn carrière als stuurman op Laga in 1958. Hij had geen roeiachtergrond, kon niet zwemmen en wist het verschil tussen bak- en stuurboord niet. Door zijn moraal onderscheidde hij zich al ras van de overige ‘nieuwkomers’ dat jaar.

Aanvankelijk wees niets erop dat hij een bijzondere en succesvolle stuurman zou worden. Dat veranderde in de 60-er jaren toen hij seizoenen achtereen succesvolle tweeën -met stuurman op de internationale kampioenschappen stuurde. Rody werd daarna, met name onder coach Koos Bazuin, de ‘ruggengraat’ van een succesvolle Laga twee en vier. Waarbij hij zich onderscheidde door de grenzeloze toewijding die hij voor zijn roeiers aan de dag legde. Zelfs de zorg voor hun maaltijden liet hem niet los. Ook zijn eigen eetgewoonten hield hij, gedisciplineerd zoals hij altijd alles deed, goed in de gaten. Steevast zorgde Rody ervoor, dat hij vijf kilo onder het minimale stuurmansgewicht woog. Zeker eenmaal werd hij verplicht bij te eten omdat hij dreigde onwel te worden.

Voor de Nederlandse roeisport is zijn prestatie op de Olympische Spelen van Mexico in 1968, waar hij in de gestuurde twee zijn verenigingsgenoten Van Nes, en de op het moment van de finale doodzieke (38°C koorts) Suselbeek naar zilver stuurde, het meest gedenkwaardig. Op verengingsniveau wordt Rody met name herdacht als stuurman van de Oude Vier (van Ness, Suselbeek, Lambrechtsen, Van der Want) eerder in datzelfde jaar. De vier mannen van Laga slaagden erin, om de evenzeer glorieus roeiende ploeg van Nereus, in een zinderende race van de Varsity-overwinning af te houden.

Ook de FISA zal hem niet snel vergeten. Toen tijdens de EK 1967 in Macon het roeiersterrein onaangekondigd werd vereerd met een bezoek van Miss France 1967 maakte Rody zich onvergetelijk. Min of meer daartoe aangezet door zijn roeiers, die het bezoek van deze dame teveel vonden afleiden van de hoofdzaak, gooide Rody haar het water in. Het incident werd verergerd door een rel van een ploeggenoot met een official, die hem van de ‘Bobo’-tribune stuurde. Het kwam de ploeg aanvankelijk op een schorsing te staan die later weer werd opgeheven. Maar het incident gaf FISA president Thomas Keller reden er voortaan voor te zorgen dat het botenterrein tijdens internationale kampioenschappen niet meer toegankelijk was voor personen die daar niets te maken hadden. Tevens is toen de speciale deelnemerstribune geïntroduceerd. Regels die tot op de dag van vandaag worden gehandhaafd.

‘Zijn’ Laga benoemde Rody tot Lid van Verdienste. Heel bijzonder want die eretitel is op deze Delftse Studentenroeivereniging voorbehouden aan personen die zich door andere dan ‘roei-gerelateerde activiteiten’ voor de vereniging hebben onderscheiden.

Wij condoleren nabestaanden, familie en vrienden met het verlies van deze onvergetelijke persoonlijkheid.

Namens het bestuur,
Jan Willem Landman