roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

KNRB aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak

Wij zijn verheugd dat we de roeibond ook professionaliseren m.b.t. de tuchtrechtspraak voor dopingzaken. De KNRB is nu definitief aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor de tuchtrechtelijke behandeling van Dopingzaken. De Algemene Vergadering van de KNRB heeft hiertoe op 23 juni 2020 de benodigde statutenwijziging vastgesteld.

Hiermee kunnen we onze roeiers goede, deskundige en ervaren sportrechtspraak op het gebied van doping bieden want het ISR, heeft hier veel expertise en ervaring in.

In de praktijk betekent dit dat vanaf vandaag het ISR de tuchtzaken over doping voor de KNRB behandelt. De rechtspraak van de Roeibond in zaken die niet doping gerelateerd zijn blijft ongewijzigd. Seksuele intimidatie, matchfixing en algemene tuchtzaken blijven vallen onder onze eigen Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van de KNRB.

De aansluiting bij het ISR is nu vastgelegd in de statuten van de KNRB, waarmee de tuchtrechtspraak via het ISR voor doping van kracht wordt voor alle leden van onze roeiverenigingen. Naast de reglementen van de KNRB werken wij met de dopingreglementen zoals die bij het ISR zijn gepubliceerd op www.isr.nl.

Er zijn inmiddels meer dan 70 sportorganisaties bij de ISR aangesloten. Meer informatie over tuchtrechtspraak en het ISR lees je op: https://www.isr.nl/over-isr/bijsluiter-tuchtrecht.